Djelimični spiskovi umrle, kolonizovane i preživjele djece koja su prošla kroz ustaški logor za srpsku djecu Jastrebarsko.
Ako posjedujete podatke i imena za osobe koje se ne nalaze na ovim spiskovima, molimo Vas da nas kontaktirate na našu e-mail adresu te nam dostavite imena koja ćemo uvrstiti u bazu podataka.

Javite nam se na:
jastrebarsko1942@gmail.com

 

СПИСАК (преко 560) УМРЛЕ ДЈЕЦЕ КОЈА СУ ПРОШЛА КРОЗ ХРВАТСКИ УСТАШКИ ЛОГОР У ЈАСТРЕБАРСКОМ

(САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ЖРТАВА РАТА 1941- 1945. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ФОНД 179, књига 1, ПРЕМА СПИСКУ ЖРТАВА И ОШТЕЋЕНИКА, АЈ, XXIV, 46, А. 93;

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА БЕОГРАД, ОСТАВШТИНА ДРАГОЈА ЛУКИЋА- НЕСРЕЂЕНА ГРАЂА)

 

  Напомена: Послије имена, мјеста и године рођења, наведени су подаци о логорима кроз које су дјеца прошла и податак о мјесту и времену смрти. Тамо гдје није наведена година смрти, треба подразумијевати 1942. годину. Један број имена у овом списку преузет је из литературе и допуњен именима и подацима који су достављено Удружењу путем нашег контакта.

 

Абрамовић Николе и Анке Сава, око 13 г., Гашница, Б. Градишка, † у Јастребарском.

Аралица Госпава.

Аралица.

Аџић Вид, 1936.

Аџић Која Драгоја, 1937, Аџићи, Б. Градишка, † 1942.

Аџић Остоје Драгутин, 1938, Божићи, Б. Дубица. Млака- Сисак- Загреб- Јастребарско, † 1942.

Аџић Ристе и Јоване  Драгутин, 1932, Кијевци, Б. Градишка. Млака- Сисак- Загреб- Јастребарско, † у транспорту.

Аџић Драгана Јован, 1938, Аџићи, Б. Градишка, † 1942.

Аџић Драгана Стоја, 1935, Аџићи, Б. Градишка, † 1942.

Аџић Душана Стоја, 1932, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

 

Бабић Ђуре и Стојане Бранко. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † у Дому глувонемих Загреб 20. 3. 1943.

Бабић Илије Даница, 1936, Г. Подградци, Б. Градишка, † 1942.

Бабић Дара.

Бабић Цвије Драгољуб, 1932/ 36, Раковица, Б. Дубица, † 1942.

Бабић Ћире Душанка, 1940, Врбашка, Б. Градишка, † 1942.

Бабић Милана Душанка, 1939, С. Јурковица, Б. Градишка, † 1945.

Бабић Николе Живко, 1936, Врбашка, Б. Градишка, † 1942.

Бабић Милана Костадин, 1937, С. Јурковица, Б. Градишка, † 1945.

Бабић Ћире и Стане Милка, 1939, Врбашка, Б. Градишка, † 1942.

Бабић Милорад, око 5 г., био смештен код Мирка Турића, Загреб.

Бабић Перса, мање од 5 г.

Бабић Милана и Маре Славко или Славка, 1923, тражен(а) из Немачке.

Бабочајић Петра Војин, 1934, Дубица, Костајница, † 1942.

Бакић Стеве Милка, 1941, Јасење, Б. Дубица, † 1942.

Баконић Драгоја.

Балаћ Николе Душанка, 1931, Новска, Млака- Сисак- Јастребарско, † 1942.

Балић Николе Душан, 9 г., Јасеновац.

Балта Ђуре Вељко, 1938, Врбашка, Б. Градишка, † 1942.

Бањац Мирка Бошко, 1931, Брекиња, Б. Дубица, † 1942.

Батлић Сава, 5 г.

Бачић Миле, 7 г., Лушчани, Петриња.

Башић Вјекослав, 2 г., † у болници Фран Михаљевић, Загреб 14. 8. 1942.

Беговић Гаје Драгиња, 1935, Беговићи, Петриња, † 1942.

Беговић Драгица, 5 г., Суња.

Белавишка Живко, 5 г.

Берлић Павла и Марте Сава, 6 г., Гашница, Б. Градишка.

Берковић Бранко, 5 г.

Бјелајац Михајла и Косе Даринка- Дара, 1933, Совјак, Б. Градишка. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † 1942.

Бјелајац Михајла и Косе Миливоје, 1939, Совјак, Б. Градишка. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942. † у Сиску 1942.

Бјелајац Јована Никола, 1938, Совјак, Б. Градишка, † 1942.

Бјелајац Саве Радомир, 1935, Совјак, Б. Градишка. ?

Бјелић Саво, 1937. † (?)

Бјеловук Даница, 1932, Бистрица, † 3. 10. 1942. (?)

Бјеловук Јове и Миље Драгољуб, 1940, Јабланица, Б. Градишка.  Г. Ријека- Јастребарско- Река 31. 7. 1942.

Бјеловук Јове и Миље Живко, 3 г., Јабланица, Б. Градишка. Г. Ријека- Јастребарско- Река 31. 7. 1942.

Бјеловук Јованка. Г. Ријека- Јастребарско- Река 31. 7. 1942.

Бјеловук Милана и Стоје Миленко, 1935/ 38, Јабланица, Б. Градишка, † 1942.

Бјел… Радета и Mирјане…

Бјеловук Јове и Миље Сека, 1941, Јабланица. Б. Градишка. Јабланац- Јастребарско 31. 7. 1942. † 7. 8. 1942.

Бјеловук Рајка и Јеле Слободан, 1940. Јабланац- Јастребарско 31.7. 1942, † од туберкулозе 8. 12. 1942.

Бјел… Стојанка.

Бјелош Душан, 1928, Г. Ријека- Јастребарско, †  у Загребу 11.8. 1942.

Блесић Бранко, 1 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 28. 8. 1942.

Блесић Илија, 1940.

Боговић Мара, 5 г., Суња.

Божић Адама Стана, 1936, Петриња, † 1942.

Божичић Мирка Остоја, 1934, Уштица, Новска, † 1942.

Бојанић Цвије Алекса, 1928, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Бојанић Цвије Војин, 1930, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Бојанић Глиге Миливој, 1939, С. Јурковица, Б. Градишка, † 1942.

Бојисављевић Милица, 7. г.

Бојић Бошка и Љубице Дујо (Душан), 6 г., Суња.

Бојковић Дамјана и Вукосаве Зорка, 8 г.

Борковић Стојана Душан, 1935, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Борковић Стојана Душанка, 1936, Самарџије, Б. Градишка, † у Реки 1942.

Борковић Дамјана Зорка, 1937, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Борковић Стојана Петра, 1937, Самарџије, Б. Градишка, † у Реки 1942.

Борковић Раде Радивој, 1940, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Борковић Тривуна Стојан, 1940, Турјак, Б. Градишка.

Борковић Стојана Тривун, 1938, Самарџије, Б. Градишка, † у Реки 1942.

Боројевић Гавре Бранка, 1934, Бабинац, Б. Дубица, † 1942.

Боројевић Јанка Бранко, 1937, Бабинац, Б. Дубица.

Боројевић Гавре Милорад, 1938, Бабинац, Б. Дубица, † 1942.

Боројевић Јанка Милорад, 1938, Бабинац, Б. Дубица.

Боројевић Гавре Перса, 1940, Бабинац, Б. Дубица, † 1942.

Боројевић Јанка Перса, 1941, Бабинац, Б. Дубица.

Боројевић Гавре Славка, 1936, Бабинац, Б. Дубица, † 1942.

Боројевић Јанка Славко, 1938, Бабинац, Б. Дубица.

Бошћан или Кошћан Николе и Данице Анка, 1933/ 34, Слабиња, Б. Нови, Р(иј)ека- Јастребарско- Загреб, била у Хлебинама код Ловре Саболића.

Бошћан или Кошћан Драгана, 9 г., Слабиња, Б. Нови.

Брдар Јанка Ђуро, 1938, Лушчани, Петриња. † 1942.

Бркић Рајка Вида, 1941, Г. Подградци, Б. Градишка (?).

Бркић Душана и Марије Мара, 1940, Г. Подградци, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942. † 1942.

Бркић Милан.

Бркић Миле Миља ?, 12 г., Совјак, Б. Градишка, † 1943.

Бркић Петра, 1935, † у Реки августа 1942.

Бркић Синиша.

Бркић Радета Стана, 1930, Лушчани, Петриња, † 1942.

Бркић Станко.

Брцковић Ранко, 6 мес., † у болници Фран Михаљевић, Загреб 5. 8. 1942.

Буковац Марија, нестала у логору.

Буловић Мирка и Ђује Стана.

Бунчић Марка Марија, 1933, Крстиња, Војнић, † 1942.

Бура Томе и Љубице Љубић, 6 г., † 1944.

Бурић Љубица, 9 г., Лушчани, Петриња.

Бурне Ђорђе, 3 г.

Бурсаћ Ђорђе Ђоко, 1939, Јохова (?), Б. Дубица.

Бучиновић Невенка, 1929, Б. Дубица.

Вучковић Бранка 2 г., † у болници Фран Михаљевић, Загреб 19. 8. 1942.

 

Васиљевић Лука, 1,5 г., † у болници Фран Михаљевић, Загреб 16. 8. 1942.

Вилендечић Илије Драгоје, 1938, С. Јурковица, Б. Градишка. † 1942.

Вилендечић Душанка, † 15. 8. 1942.

Влаисављевић Петра Бошко, 1932, Уштица, Новска, † 1942.

Водогаз Василија и Персе Зор(к)а, 1939/ 40, Јабланица, Б. Градишка, нестала у Сиску 13. 8. 1942.

Врховац Драге и Видосаве Радмила, 1941. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942.

Вујаковић Стеве Драгица, 1933, Дубица, Костајница, † 1942.

Вујановић Млађена Бранко, 1939, Диздарлије, Б. Дубица, † 1942.

Вујановић Милоша Станко, 1934, Добрљин, Б. Нови, † 1942.

Вујић Бруно, 1939.

Вујић Драгоја и Марије Зорка, 1939. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942. † наводно 16. 11. 1942.

Вујић Ђуре и Ане Мирко, 1936, Милошево Брдо, Б. Градишка.

Вукашиновић Николе Лука, 1935, Уштица, Новска, † 1943

Вукашиновић Драгутина Љубица, 1935, Уштица, Новска, † 1942.

Вукмировић Николе Бранислава, 1935, Јасеновац, Новска, † 1942.

Вукотић Живко.

Вукотић Владе и Јована ?

Вуксан Ђуре Младен, 1935, Уштица, Новска, † 1942.

Вулетић Илије Латинка, 1933, Јасеновац, Новска, † 1942.

Вученовић Бруно, Б. Дубица.

Вученовић Николе Васо, 1936, Уштица, Новска, † 1942.

Вученовић Н.Н. Васо, 1938, Четвртковац, Сисак, † 1944.

Вученовић Васе Бранко, 1937, Суња, † 1943.

Вученовић Пере Невенка, 1932, Б. Дубица.

Вучићевић Петра Ката, 1937, † 1942.

Вучковић Лазара Милка, 1935, Г. Рашеница, Грубишно Поље, † 1942.

 

Гавриловић Мирко, 2 г., Јеловац, Б. Дубица.

Гавриловић Анке Перо, 3 г., Јеловац, Б. Дубица.

Гајић Николе и Анице Лука, 1937, † у Сиску.

Гајић Јована Љубица, 1935, Г. Подградци, Б. Градишка, † 1942.

Гајић Јованка, 1938, Г. Подградци, Б. Градишка, † 1942.

Гајић Никола, 6 г., Турјак, Б. Градишка.

Гајић Станка Раде, 1939, Буковац, Б. Градишка, † 1942.

Гајић Миће и Перке Радмила, 6 г.

Гајић Михајла Радојка, 1933, Шашкиновци, Б. Градишка, † 1942.

Гајић Илије и Зорке Стојан, 4 г., Турјак, Б. Градишка.

Галић Михајла и Миље Вид, 1935, Г. Јурковица, Б. Градишка, † 1942.

Галић Вид, 1938/ 39, Врбашка, † 1942.

Галоња Душан, 18 мес., † у болници Фран Михаљевић Загреб 13. 8. 1942.

Гиговић Остоје и Јеце Драгољуб, 1931, Требовљани, Б. Градишка, † 1942.

Глајић Драган, 8 г.

Глушица Милана Дмитар, 1931, Јохова, Б. Дубица, † 1942.

Гојковић Милоша и Анђе Марко, 1934, Гашница, Б. Градишка. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942.

Гојковић Милана и Анђе Мирко, 8 г., Гашница, Б. Градишка.

Голуб Цвије и Петре Славка, 1938, Бистрица, Б. Градишка. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942. † 1942.

Голуб Николе и Драгиње Славко, 1937, С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942.

Грбић Ђорђе, Верија, † у Реки.

Грбић Марко, 1934, Верија, † у Реки.

Грбић Стеван, 1936, Верија.

Грбић Душана и Милке Стевка, 1938, Јабланица, Б. Градишка. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942. † 1942.

Грубач Милета Петар, 1935, Јастребарско, † 1943.

Грубешић Милана Зор(к)а, 1939, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Грубић Ивана и Љубице Милан. Г. Ријека- Јастребарско- Загреб, † авг. 1942.

Грубљешић Јована Миле, 1936, Лушчани, Петриња, † 1942.

Грушић Мијо.

 

Дабиновић Пере и Цвијете Анка, 8 г., Подградци, Б. Градишка.

Дакић Ђорђа и Руже Босиљка, 1936/ 38. С. Градишка- Загреб- Јастребарско, † 24. 8. 1942.

Дакић Косте Пантелија, 1935, Д. Јурковци, Б. Градишка, † 1942.

Дакић Васе Радмила, 1941, Д. Јурковица, Б. Градишка, † 1942.

Даринчић Јове и Миле Недељко, 5 г., Хрв. Дубица.

Девић Ђуро, 9 г.

Девић Миле, 7 г.

Дидулица Војо, 6-7 г.

Дидулица Милета Драга, 1936, Кињачка, Сисак, † 1942.

Дидулица Стеве Душан, 1941, Кињачка, Сисак, † 1942..

Дидулица Милета Миљка, 1938, Кињачка, Сисак, † 1942.

Добричић Чеде Јованка, 1936, Милисавци, Новска, † 1942.

Докић Доста, 2 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 7. 8. 1942.

Драгишић Јоце Михајло, 1941, Дубица, Костајница, †?

Драгорајац Стевана и Паве Анка, 1935, Гашница, Б. Градишка, † 1942.

Драгорајац Стевана Ружа, 1937, Гашница, Б. Градишка, † 1942.

Драгојевић Илија, 4 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 8. 8. 1942.

Дракулић Ана, 1938, Лушчани, Петриња, † 1942.

Дукић Остоје и Стојанке Босиљка. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † 10. 9. 1942.

Дукић Остоје Бранислав- Бранко, 1937, Б. Градишка, † 1942.

Дукић Тодора и Стане Илија, 1934, Омарска, Приједор. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † 1942.

Дукић Мијата и Петре Коста, 1938/ 42, Омарска, Приједор. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942. † у прив. Болници 1942.

Дукић Коста, 1934, † 1942.

Дукић Остоје и Стојанке Милка, 1932/37, Јабланица, Б. Градишка. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942. † 1942.

 

Ђукановић Мара, 7 г., Четковци, Суња.

Ђукић Коста, 8 г.

Ђокић Васе и Саве Радмила, 1940, Г. Кијевци, Б. Градишка, † лета 1942.

Ђурђевић Радета Бранислава- Бранка, 1938, Кијевци, Б. Градишка, † 1942.

Ђурђевић Радета Радослава, 1939, Кијевци, Б. Градишка, † 1942.

Ђуричић Милана Стојан, 1934, Романовци, Б. Градишка, † 1942.

Ђурић Ђоке Бранко, 1939, Мљечаница, † 1942.

Ђурић Душана Љубица- Љуба, 1934, Мигаловци, Сл. Пожега. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942. † 1943.

Ђурић Ђуре Мара, 1934/ 42, Пакрани, дарувар, † 1942.

Ђурић Ђоке Невенка, 1935, Мљечаница, † 1942.

Ђурић Ђуре Спасоје, 1937, Пакрани, Дарувар, † 1942.

Ђуровић Ђоко.

 

Ећим Милана и Зорке Госпава, 1939, Мразовци, Б. Дубица, † 1942.

Ећим Милана Мирко, 1936, Мразовци, Б. Дубица, † у депортацији.

 

Жујић Милана Милева, 1939, Јохова, Б. Дубица.

Жујић Милана Милорад, 1936, Јохова, Б. Дубица.

 

Закланац Милоша Илија, 1937, Дубица, Костајница, † 1942.

Звијерац Уроша и Стојанке Милорад, 1934/ 35, Бистрица, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942, † 1942.

Звијерац Милана и Савке Михајло.

Звонар Цвије и Стоје Мира, 1938/ 39, Турјак, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско, † у Сиску 1942.

Злојутро Богдана и Косе Марица, 2 г., Бистрица. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † у болници Фран Михаљевић Загреб 12. 8. 1942.

Злојутро Петра Остоја, 1939, Војскова, Б. Дубица, † 1942.

Зрнић Душана Славко, 1940, Бистрица, Б. Градишка.

Зрнић Милана Радосава, 1936, Бистрица, Б. Градишка.

Зрнић Милана Станко, 1939, Бистрица, Б. Градишка.

Зрнић Живко, беба, † 1942. умро у логору, (брат Владин, Остојин и Молованов који су преживјели Јастребарско)

Илишић Анка, 1934, Врбашка, Б. Градишка.

Илишевић Василија Васо, 1941, Врбашка, Б. Градишка, † 1942.

 

Јанковић Јандре Марица, 1938, Бијаковац, Б. Дубица.

Јанковић Кате Славко, 10 г., Гудовац, † 1947.

Јаношевић Душана и Марије Драгиња, 1934, Б. Дубица. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942.

Јањанин Васо, 2,5 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 18. 8. 1942.

Јањанин Луке Евица, 1936, Г. Бачуга, Петриња. С. Градишка- Јастребарско јула 1942, † 1942.

Јањанин Николе Зорка, 1938, Беговићи, Петриња, † 1942.

Јањанин Стеве и Драгиње Нада, 1937, Г. Бачуга, Петриња. Г. Ријека- Јастребарскко, 1. 8. 1942, † 1942.

Јањетовић Михајла и Милке Јован, 1939, Д. Подградци, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942.

Јањетовић Михајла и Милке Марија, 1936, Д. Подградци. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942, † 1942.

Јањетовић Милета и Маре Станко, 1936.

Јовић Стојана Драгутин.

Јовић Марка и Виде Маринко, 3 г., Јабланица, Б. Градишка.

Јокић Мирка и Марије Душан, 1931, Грабовац Бански, Петриња, † 1942.

Јокић Станка Душанка, 1937, Расавци, Приједор, † 1942.

Јокић Миће Душанка, 1936, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Јокић Љубица, 5 г., Кијевци, Б. Градишка.

Јокић Милосава, 3 г.

Јокић Николе Мирко, 1936, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Јокић Миће Радојка, 1939, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Јурић Душана Јелена, 1936, Војнић, † 1942.

Јурић Душана Мирјана, 1934, Војнић, † 1942.

 

Календар Томе Живко, 1939, Совјак, Б. Градишка.

Калинић Душан, 2 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 15. 8. 1942.

Кандић Цвије и Јованке Ранко, 1941, Сисак- Јастребарско, † у болници  на Јосиповцу, Загреб 1. 11. 1942.

Касабашић Милана Деса, 1941, Јохова, Б. Дубица, † 1942.

Катанић Славко, 1933, † 1942.

Катанић Луке Славко, 1933, Календери, Б. Нови.

Кикош Недељко, 1,5 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 9. 8. 1942.

Клајић или Кљајић Н., женско, 1939.

Кљуковница Драгана Миле, 1937, Војишница, Војнић, † 1942.

Кнежевић Милана Милинко, 1939, Јохова, Б. Дубица, † 1942.

Кнежевић Милана Милорад, 1936, Јохова, Б. Дубица, † 1942.

Кнежевић Мирка и Виде Радмила.

Ковачевић Драган, 1936, Б. Дубица.

Ковачевић Лепа, 2 г., Турјак, Б. Градишка.

Ковачевић Мирка Коса, 1935, Календери, Б. Нови, † 1942.

Ковачевић Душана Лепа, 1936, Драксенић, Б. Дубица, † 1942.

Ковачевић Ђуке и Ђује Никола, 1931, Божићи, † у Реки 9. 8. 1942.

Ковачевић Миће Роса, 1937, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Коварбашић Бранка, 6 г., Петриња.

Коварбашић Бранко, 7 г., Петриња.

Коварбашић Вује Љубан, 1935, Петриња, † 1942.

Ковач Анђелија, 8 г., Војнић.

Ковач Драгиња, 9 г.

Козић Станка Душан, 1930, Лушчани, Петриња, † 1942.

Козић Павла Љубица, 1933, Лушчани, Петриња, † 1942.

Кољан Зорка, 12 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 19. 12. 1942.

Кољан Милана и Персе (мушко, непознатог имена), 1942, Драгељи, † у самостану 15. 8. 1945.

Комаина Бранко, 3 г., Дубица.

Кошутић Миле, 10 г., Пацка?

Кресојевић Даница, 9 г.

Кресојевић Љубан, 7 г. Петриња.

Кресојевић Милан, 9 г.

Кресојевић Нинка Милка, 1937, Коларић, Војнић, † 1942.

Кресојевић Нинка Милош, 1935, Коларић, Војнић, † 1942.

Крњајић Луке и Ане Бранко, 1936, Б. Градишка.

Крњајић Јове Владимир, 1934, Уштица, Новска, † 1942.

Крмар Милан, 11 г.

Крстајић Симе… ?

Крунић Остоје Рада, 1931, Врбашка, Б. Градишка, † 1942.

Кукавица Миле, 1937, † 18. 7. 1942.

Кукавица Мирка и Ђује Милка, 1942. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † у Кужној болници Загреб.

Кукавица Николе и Здравке Миља, 1,5- 2 г., Гашница, Б. Градишка, † у самостану 10. 8. 1942.

Кураја Мате и Кате Павао, 6 г., Ороше, † 1945.

Кучук Петра и Славке Живка, 1933/ 35, Кијевци, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942.

Кучук Ивка, 8 г., Кијевци, Б. Градишка.

Кучук Мира, 3 г.

Кучук Нијо, 1939, † лета 1942.

 

Лаић Ана, 6 г.

Лајић Драгоја Вељко, 1936, Врбашка, Б. Градишка, † 1942.

Лајић Пере и Милке Живко, 9 г.

Лајић Михајла Илија, 1940, Врбашка, Б. Градишка, † 1942.

Лајић Јанко, 7 г.

Лајић Коса, 7 г., Гашница, † лета 1942.

Лајић Јована и Миље Милица, 1938, Бистрица, † 1942.

Лајић Милош, 8 г., Милковци.

Лајић Стојана и Персе Остоја, 1936/ 39, Бистрица, Б. Градишка, † 1942.

Лајић Николе Остоја.

Лајић Светозара и Јоване Перо, 4 г., Дохогошће.

Лајић Драгоја Савка, 1939/ 40, Врбашка, Б. Градишка.

Лајић Станко.

Лапчевић Милета и Милке Јела, 1936, Уштица, Новска, † 1942.

Латинчић Гојка и Здравке Миља, 1940, Кијевци, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942. † 18. Августа 1942.

Лендић Ђоке и Љубице Савка, 1939, Бистрица, Б. Градишка ?

Лендић Јована Светозар, 1937, Врбашка, Б. Градишка, † 1942.

Лендић Светомир, 1938, † 1942.

Лендић Јована и Ане Стојан.

Лендрес Саво, 1,5 г., † у Загребу 27. 8. 1942.

Летић Боже Миодраг, 1938, Глина, † 1942.

Лончаревић Стевана Милан, 1934, Брњеушка, Глина, † 1943.

Лујић Петра Живко, 1936, Доброгошће, Сл. Пожега, † 1942.

Луповина Петар, 7 г.

 

Љубичић Милета и Радојке Миле, 1942, Турјак, Б. Градишка, † у самостану 9. 8. 1942.

 

Мајданац Петра Бара, 1935, Кијевци, Б. Градишка, † лета 1942.

Мајданац Радета и Цвијете Смиљана, 1937, Церовљани, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско, † 18. Јула 1942.

Мајсторовић Гојко, 1938.

Малајац Милена, 4 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 10. 10. 1942.

Малетић Милета и Паве Драгић, 12 г., Војнић, † 1943.

Малетић Душана и Бранке Мира, 1940, Г. Подградци, Б. Градишка. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942. † 15. 8. 1942.

Малешевић Душана Младен, 1939, Совјак, Б. Градишка, † 1942.

Малетић Душана и Бранке Нада, 1940/ 41, Г. Подградци, Б. Градишка. Јабланац- Загреб- Јастребарско, † 29. 9. 1942.

Малетић Стоја, 2 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 17. 8. 1942.

Марић Васе и Виде Станоје, 1935, С. Градишка- Река- Дом глувонемих Загреб- Сигетец- Загреб, † у болници.

Маричић Мирка и Стоје Душан, 1930, Бакинци, Лакташи. Сисак- Јастребарско, † 1942.

Марјановић Панте и Наталије Мирјана- Мира, 1936, Б. Костајница. С. Градишка- Загреб- Јастребарско, † 1942.

Марјановић Раде и Вукосаве Радосава, 1934, Бијаковац, Б. Дубица. Млака- Сисак- Загреб- Јастребарско, † 26. 9. 1942.

Маркелић Ђорђе, 3 г.

Маркиш Боже Љубица, 1930, Лушчани, Петриња, † 1942.

Мартишја Јово, 6 г.

Мачкић Васе Милица, 1932, Уштица, Новска, † 1942.

Мемненић Милан Мићо, 6- 10 г., Турјак, Б. Градишка.

Метлаш Михајла Даница, 1937, Јасеновац, Новска, † 1942.

Метлаш Михајла Душанка, 1935, Јасеновац, Новска, † 1942.

Микулић Софија, 5 г., Бачуга, Петриња.

Миладиновић Душан, 1928, Г. Ријека- Јастребарско- Загреб, † 15. 8. 1942.

Миладиновић Мирка Љубица, 1935, Петрињци, Сисак, † 1942.

 

Милаковић Илије и Драгиње Божо, 1942, Драгељи, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942., † у Загребу 1. 8. 1942.

Милановић Саве и Анке Босиљка. Сисак- Јастребарско, † у Загребу.

Милановић Живка Вука, 1936, Бакинци, Лакташи, † 1942.

Милановић Саве и Анке Драго. Сисак- Јастребарско, † у Загребу 14. 10. 1942.

Милановић Милева, 1936, Б. Дубица, † 10. 11. 1944.

Милашин Остоје Богдан, 1933,  Церовица, Б. Нови, † 1942.

Милашин Остоје Душан, 1935, Церовица, Б. Нови, † 1942.

Милашин Остоје Љубица, 1932, Церовица, Б. Нови, † 1942.

Милашиновић Миле Мила, 1930, Јурга, Војнић, † 1942.

Миленковић Ж… и Милке …?

Милетић Саве и Јеле Вид, † у Загребу.

Милетић Мирка и Виде …?

Милетић Драгоје.

Милетић Ђуро.

Миливојац Мирка и Савке Ранко, Милошево Брдо, Б. Градишка.

Миливојац Симе ? и Милке Ранко, 2,5- 3 г., Милошево Брдо, † у самостану 8. 8. 1942.

Милинковић Које Милка, 1938, Бихаћ, † 1942.

Милинковић Које Сока, 1940, Бихаћ, † 1942.

Милић Љуба, 1933, Брекиња, † у Реки.

Милић Милка, 3 г., Брекиња, † 14. 7. 1942.

Милошевић Мирко, 5 г.

Миљевић Живко, † (не пише где) 21. 11. 1942.

Мирјанић Тривуна Марија, 1941, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Мирјанић Драгутина Невенка, 1940, Турјак, Б. Градишка, † у Реки 1942.

Мирјанић Симе Стево, Турјак, Б. Градишка, 1937, † у Реки 1942.

Мисимовић Станка и Марије Видосава, 1934, Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † у Загребу. 29. 8. 1942.

Мисчура Иван, 6 г., † 1943.

Михаљевић Ратко, 2 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 2. 9. 1942.

Мишић Даница, 7 г.

Мишљеновић Остоје Милан.

Момчиловић Видоја Милосава, 1937, Доброгошће, Сл. Пожега, † у Загребу 29. 8. 1942.

Мрган Ивана Јелена, 1939, Г. Лађевац, Слуњ, † 1942.

Мрган Ивана Марица, 1940, Г. Лађевац, Слуњ, † 1942.

Мрган Ивана Милан, 1936, Г. Лађевац, Слуњ, † 1942.

Мркић Божо, 5 г.

Мусулин Милана Драган, 1939, Кињачка, Сисак, † 1942.

 

Нинић Илија, 1933.

Нинковић Крсте… (Непознато име), † у самостану 8. 8. 1942.

Новаковић Драгица, 1936, † у Дворцу 1942.

Новаковић Јованчица, 6 г.

Н. Н. Зорица, 1938, С. Градишка- Загреб- Јастребарско, † 8. 6. 1945.

Н. Н. Перица, 1940, † у болници у Карловцу 21. 8. 1945.

Н. Н. Уроша и Ђоке Радомир, Совјак, Б. Градишка.

 

Обреновић Милка, 5 г.

Опачић Дана, 6 г.

Опачић Ђуре Милан, 1939, Лушчани, Петриња, † 1942.

Опачић Миле, 7 г.

Остојић Драгиња, 8 г.

 

Павић Савка, 1940, † (не пише где) 11. 2. 1943.

Павичић Јосе и Руже Марија, 10 г., Борићевац, † 1943.

Пајић Михајла Милан, 1937, Маглајци, Б. Дубица, † 1942.

Пајић Николе Мирко, 1932, Војнић, † 1942.

Панић С. Живко, 1935, Требовљани, Б. Градишка, † 1942.

Панић Михајла Јелена, 1934, Требовљани, Б. Градишка, † 1942.

Панић или Павић Мара, 1938, Агинци, Б. Дубица.

Панић Милоша/ Милоша и Јованке (мушко, непознатог имена), 1941, Г. Подградци, † у самостану 15. 8. 1942.

Пејић Стојана и Савке Гордана, 1940. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942.

Пејић Марка и Госпаве Душанка, 1935. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † на Јосиповцу у Загребу 29. 9. 1942.

Пејић Мирка и Стоје Милован, 1941, Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † у Загребу.

Перенчевић Драгана Перо, 1930, Бестрма, Сисак, † 1942.

Пепић Илије Видосава, 1940, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Перић Саве и Јованке Јела, 1934, Јабланац- Загреб- Јастребарско, † 1942.

Перић? Милоје.

Перић? Стеве и Савке Нада.

Перић? Стеве и Савке Саво.

Перић? Стеве и Савке Стојан.

Перовић Латинка.

Петковић Василија, 1935/ 37, Б. Дубица.

Петрић Миле, 1934, Г. Ријеке- Јастребарско, † у Кужној болници Загреб ?

Пешун (Пешут?) Љубица, Г. Ријеке- Јастребарско, † у Кужној болници Загреб 14. септ. 1942.

Пијевац Богдан, 1934, Градина, † у Кужној болници Загреб 10. 8. 1942.

Полинац Љуба, 4 г.

Половина Петар, 1935, Јеловац, † у Дворцу 18. 8. 1942.

Полуга Љубоје Владимир, 1934, Пакрани, Дарувар, † 1942.

Поповић Душан, 1937, † у Реки или Г. Ријеци августа 1942.

Поповић Ђуро, 9 г., Требовљани, Б. Градишка.

Пријић Станко, 1938, Новска?

Прпош Стеве Михајло, 1927, Совјак, Б. Градишка, † 1942.

Прпош Павла и Марије Радосава, 8 г.

Прпош Цвијета, 5 г.

Прша Марија, 11 г., † 1944.

Пупучић Петра Јово, 1934, Уштица, Новска, † 1942.

 

Радић Радета и Росе Невенка, † 25. 2. 1944.

Радичанин Миле Милка, 1932, Селакова Пољана, Војнић, † 1942.

Радовић Стево, 7 г., Г. Ријека- Јастребарско- Загреб, † 4. 9. 1942.

Радојевић Николе Анђелија, 1934, Војишница, Војнић, † 1942.

Радојка Ана, 1931, С. Градишка- Загреб- Јастребарско.

Радојка Драгиња.

Радуловић Милош, 1930, Божићи, † у Загребу. 20/ 30. 8. 1942.

Ракић, девојчица од 1 године, сестра преживеле Марије Ракић.

Рањић Славка, 1932. Г. Ријека- Јастребарско- Загреб, † 11. 8. 1942.

Растовац Миле Петар, 1933, Уштица, Новска, † 1943.

Раца Симе или Милана и Босиљке Миља, 1939.

Рељић Никола, Слабиња. Јабланац- Јастребарско 31. 7. 1942, нестао?

Розенфелд Емила Предраг, 1932, Панчево, Јеврејин, † 1942.

Рокић Ђуре Мара, 1934, Уштица, Новска, † 1942.

Рокић Невенка, 6 г., Дубица, † 1943.

Рујинић Ковиљка, 1930, Б. Костајница, † лета 1942.

Русмир Јелка, 3 г.

Русмир Дмитра Ковиљка, 1929, Б. Костајница, Б. Нови, † 1942.

 

Савановић Симе и Анке Јованка, 1932/ 39, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Савановић Саве и Виде Нада, 1940, Млака- Сисак- Јастребарско, † 20. 8. 1942.

Савић Бошка Веселка, 1938, Гашница, Б. Градишка, † 1942.

Савић Мирка и Стоје Драгица, 1941, С. Градишка или Млака- Сисак.

Савић Манојла Драгољуб, 1931, Гашница, Б. Градишка, † 1942.

Савић Јанко, 1935.

Савић Станоја Петра, 1934, Милошево Брдо, Б. Градишка, † 1942.

Савић Саве Радосава, 1938, Гашница, Б. Градишка, † 1942.

Савић Радојка, 6 г.

Савић Михајла и Милке Слободанка, 1941, Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942. † у Кужној болници Загреб.

Савић Срећко, † лета 1942.

Савковић Радмила, 1936, Јабланица, Б. Градишка, † у депортацији.

Салдум Манојла Милан, 1940, Д. Јурковица, Б. Градишка, † у депортацији.

Самарџија Станка и Милке Живка, 1941. С. Градишка- Јастребарско † 1942.

Самарџија Радета и Ваје Јованка, 1942, Јабланац- Јастребарско, † 3. 8. 1942.

Секулић Васе Радојка, 1939, Војскова, Б. Дубица, † 1942.

Селак Милоша и Стеваније Марица- Мара, 8 г., била са братом Славком, који је усвојен у Вараждину, † 9. 8. 1942.

Селак Марија, 1940, Требовљани, Б. Градишка.

Сибинчић Јевре Велинка, 1938, Милисавци, Новска?

Сибинчић Драга. Г. Ријека- Јастребарско- Загреб, † 17. 8. 1942.

Ситница Вукосава, 2 г., † у Кужној болници у Загребу 29. 9. 1942.

Слијепчевић Пилипа Петар, 1932, Челинац, Б. Градишка.

Спасојевић Душана Бранислав, 1937, Г. Јурковица, Б. Градишка, † 1942.

Спасојевић Луке Душанка, 1937, Г. Јурковица, Б. Градишка, † 1942.

Спасојевић Мара, 1933.

Спретњак Фрање Емил, 1939, Петровина, Јастребарско, Хрват, † 1943.

Средојевић Мирка и Јованке Гојко, 1935/ 36, Совјак, Б. Градишка, † 1942.

Средојевић Зорка, Г. Подградци, Б. Градишка.

Сремац Милан, 1935, Г. Подградци, Б. Градишка, † у Реки авг. 1942.

Стаменић Ђуре Драгутин, 1936, Лушчани, Петриња, † 1942.

Станисавац Васе и Љубе Перо, 1936/ 37, Агинци, Б. Дубица, † у Реки авг. 1942.

Станић Марка Душан, 1930, Јохова, Б. Дубица, † 1942.

Станић Тривуна Радован, 1928, Грбавци, † 1942.

Станишљевић Остоје Вида, 1939, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Станишљевић Димитрија Гојко, 1940.

Станишљевић Ђорђа и Анке Здравка, 1938/ 40, Турјак, Б. Градишка, С. Г. † 1942.

Станишљевић Илије Јованка, 1940, Турјак, † не зна се где 1942.

Станишљевић Ђорђа Марица, 1940, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Станишљевић Димитрија и Милеве Миле, 1937/ 38, Д. Јурковица, Б. Градишка.

Станишљевић Остоје и Персе Саво, 1935, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Станишљевић Милана Станислав, 1936, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Станишљевић Остоје Стево, 1935, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Станишљевић Остоје и Персе Стоја, 1936/ 40. С. Градишка- Јастребарско јула 1942, замео јој се траг.

Станић Тривуна Радован, 1928, Грбавци, Б. Градишка, † 1942.

Станић Радован, 4 г.

Станић Мирко, 7 г., Чаклин (Чаглин?).

Станковић Ђорђа Живко, 1937, Челинац, Б. Градишка (?).

Станојевић Милана Миле, 1936, Грбавци, Б. Градишка, † 1942.

Старчевић Јована Бранко, 1938, Г. Подградци, Б. Градишка, † 1942.

Стојаковић Стеве и Саве Млађан или Младен, 1939, Турјак, Б. Градишка, С. Градишка- Загреб- Јастребарско, † у болници у Сиску (?) 1942.

Стојковић Милана и Стоје Мирко, 1935/ 36, Чатрња, Б. Градишка. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942.

Стојнић Душана и Стевке Милан (прекрштен), 1942, † у Кужној болници 28. 7. 1942.

Стубац Драга, 1938 ?.

Суботић Борка, извршила самоубиство у логору.

Суботић Драгица, 3 г.

Суботић Вукосав, 1935, Г. Подградци, био на издржавању код Антонија Милчића у Копривници, † 13. 2. 1943.

Суботић Мирка и Саве Вукосава, 1937, Цимироти, Б. Градишка, † 1942.

Суботић Мирка Душан, 1938, Цимироти, Б. Градишка, † 1942.

Суботић Марија, 2 г.

Суботић Рашка, 1933, † у Реки почетком августа 1942.

Суботић Михајла и Петре Симеон, 1936, Милошево Брдо, Б. Градишка, † 1942.

Суботић Миће Славко, 1935, Цимироти, Б. Градишка, † 1942.

Суботић Мирка Стоја, 1936, Цимироти, Б. Градишка, † 1942.

Суботић Рајка и Виде Стоја, 1934, Кијевци, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942.

 

Танић Драгутина Драго, 1942, Агинци, Б. Дубица, † у депортацији 1942.

Танић Драгутина Мара, 1937, Агинци, Б. Дубица, † у депортацији 1942.

Танић Драгутина Милка, 1935, Агинци, Б. Дубица, † у депортацији 1942.

Таталовић Мара, 2 г.

Тенџерић Ђорђија Алекса, 1931/ 36, Г. Подградци, Б. Дубица, † 1942.

Тенџерић Боје Владо, 1928, Г. Подградци, Б. Дубица, убијен 1942.

Тимарац Станоја Грозда, 1939, Совјак, Б. Градишка, † 1942.

Томић Нико, 1935, Б. Дубица.

Трамошљанин Илије Милева, 1929, Жабњача, Ораховица, † 1942.

Тривић Влајка Владо, 1932, Грбавци, Б. Градишка, † 1942.

Тривић Влајка Мирко, 1933, Грбавци, Б. Градишка, † 1942.

Трубарац Николе Бранко, 1938, Међувође, Б. Дубица, † 1942.

Трубарац Николе Рајко, 1941, Међувође, Б. Дубица, убијен 1942.

Тулум Лазе Цвијета, 1940, В. Ператовица, Грубишно Поље, † 1942.

Туропољац Пане Невенка, 1933, Г. Бачуга, Петриња, † 1942.

Туропољац Николе Раде, 1936, Петриња, † 1942.

Турудија Душана Драгица, 1938, Бистрица, Б. Градишка, нестала 1942.

Турудија Душана Љубо, 1940, Бистрица, Б. Градишка, нестао 1942.

 

Ћелић или Чолић Љуба, 12 г.

Ћирић Ђоке Бранко, 1939, Мљечаница, Б. Дубица, † 1942.

Ћирић Јакова и Милеве Душан, 1941. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † у Загребу на Јосиповцу 18. 8. 1942.

Ћирић Паје или Пеје и Стојанке Душанка, 1941, Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † у Загребу на Јосиповцу 17. 8. 1942.

Ћирић Ђоке Невенка, 1935, Мљечаница, Б. Дубица, † 1942.

Ћирић Богдана и Станојке (некрштено), 1942, Млака- Сисак- Јастребарско, † у Загребу.

Ћопић Марта, 8 г.

Ћургуз Драгиња, 1937, Јеловац, † 1942.

Ћургуз Драгице Радмила- Рада, 1937/ 40, била у логору са мајком.

 

Угреновић Бошка и Јеле Здравко, 1933, Драгељи, Б. Градишка, † 1943.

Угреновић Бошка и Јелене Михајло, 1934, Драгељи, Б. Градишка, Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † 1943. или 1944.

 

Хаџић Вид, 6 г., брат Марка Хаџића који је ослобођен 26. авг. 1942.

Хаџић Вукосава, 2 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 19. 8. 1942.

 

Цвијић Станка и Софије Даница, 1933, Лушчани, Петриња, † 1942.

Цвијић Станка и Софије Драгица, 1939 (?), Лушчани, Петриња.

Цвијић Остоје и Јелке Јелена, 1932, Драгељи, Б. Градишка, † лета 1942.

 

Чавлина Илија, 10 г., † 1943.

Чекић Јове Ђурађ, 193, Самарџије/ Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Чекић Милета Живко, 1939, Самарџије, нестао, отет од мајке.

Чекић Петар, † 1944.

Чеповић Бранка, 3 г., Суња.

Чикула Божидар, 7 г., Челебинци.

Чинић Душан, † у болници Фран Михаљевић Загреб 18. 8. 1942.

Чинић Душанка, 2 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 17. 8. 1942.

 

Шарић Божо, 1930, Прњавор, Суња.

Шврака Милета и Марије Јован, 1937/ 39, Бистрица, Б. Градишка. С. Градишка- Јастребарско, јула 1942, убијен 1942.

Шврака Милорад, 3 г.

Шврака Милета и Марије Мирко, 1941, Бистрица. С. Градишка- Загреб- Јастребарско, 11. 7. 1942, † 23. 7. 1942.

Шврака Саве Савка, 1934, Челинац, Б. Градишка, † у Загребу лета 1942.

Шливан Радислав, 2 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 10. 8. 1942.

Шиник Николе и Деве Јово, 1935/ 37. Млака- Сисак- Јастребарско 26. 9. 1942, † у болници Јосиповац Загреб 12. 11. 1942.

Шиник Мира, † у Загребу 16. 10. 1942.

Шиник Јована Петар.

Шинковић Станка Софија, 1935, В. Градац, Глина, † 1944.

Шкондрић Симо, 1929, Божић, Б. Дубица.

Шљивар Милета и Паве Радислав, 1940. Јабланац- Загреб- Јастребарско 31. 7. 1942, † 10. 8. 1942.

Шмитран Стеве и стоје Бранка, 1935/ 36, Турјак, Б. Градишка. С. Градишка † 1942.

Шмитран Гојко, 1940, Јазовац, Б. Градишка, † 4. 9. 1942.

Шмитран Невенка, 1 г., † у болници Фран Михаљевић Загреб 3. 8. 1942.

Шмитран Милана и Миље Савка, 1938, Турјак, Б. Градишка. С. Градишка † 1942.

Шокчевић Марка и Јованке Богдан, 1939/ 41, Кијевци, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942.

Шокчевић Вукосава, 1937, † не пише где.

Шокчевић Милана и Савке Драгиња, 1933/ 34, Турјак, Б. Градишка, С. Градишка- Јастребарско, † 1942.

Шокчевић Вељка Драгица, 1941, Кијевци, Б. Градишка, † у Реки 1942.

Шокчевић Уроша и Милеве Зорка, 1939, Кијевци, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942.

Шокчевић Душана Илија, 1941, Турјак или Кијевци, Б. Градишка, † 1942.

Шокчевић Милана Лазо, 1937, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Шокчевић Јове Милован, 1934, Кијевци, Б. Градишка (?).

Шокчевић Марка или Мирка и Јованке Славко, 1938, Кијевци, Б. Градишка. С. Градишка- Загреб- Јастребарско 11. 7. 1942.

Шокчевић Милана и Савке Цвијо, 1937, Турјак, Б. Градишка. С. Градишка- Јастребарско, † 1942.

Шормаз Томе и Јованке Јандраш, 1932, Драксенић, Б. Дубица.

Шувак Милована и Косе Миља, 1939, † у Кужној болници Загреб 28. јула 1942.

Шујица Николе Сека, 1932, Стипан, Вргинмост, † 1944.

Шукало Дамјана Владо, 1930, Турјак, Б. Градишка, † 1942.

Шукало Милана и Зорке Живка, 1935/ 36, С. Градишка- Јастребарско, † 1942.

Шукало Дамјана Здравко, 1932, Турјак, Б. Градишка, † 1942.