Logor u selu Mlaka

Штампа
Категорија: Jasenovac
Датум објављивања Аутор Super User

Logor u selu Mlaka, na reci Savi nizvodno od Jasenovca (oko 10 km), prema Staroj Gradiški, gde je bio tzv. ženski radni logor na njivama sela Mlake i Jablanca. Mlaka i Jablanac bila su čisto srpska sela, pa su ubrzo od ustaša ispražnjena od Srba i rekvirirana, a na srpskim imanjima osnovana je logorska ekonomija. Ustvari, to je bio samo izgovor za odvođenje logoraša tamo „na rad“, jer su ih ustaše najčešće vodile pravo u smrt. Naročito su u Mlaku odvodili žene i decu. O masovnim ubijanjima u ovom logoru, takođe odeljku Jasenovačkog kompleksa, svedoče masovne grobnice po njivama i u obližnjoj šumi, tako da se broj postradalih u Mlaki i Jablancu procenjuje do 45.000 žrtava. Iz same Mlake stradalo je oko 90% stanovništva: 583 žrtve, od toga 200 dece od 1-15 godina, a iz Jablanca je ubijeno 112 žrtava. Oba srpska sela imali su pre rata oko 150 kuća. Crkvu u Jablancu ustaše su sasvim uništile a selo zatrle, tako da se ni posle rata nije uspelo obnoviti — pedesetih godina raseljeno je sasvim i ono malo Srba povratnika. U crkvi pak u Mlaki ustaše su zatvarale {16} žene i decu i mučili ih, a potom ubijali na sadistički način. Crkva je dosta oštećena i zapustela, kao i selo pa je u selo tek posle 1950 počelo naseljavanje Srba iz Bosanske Krajine, koji najzad ovih dana nastoje da obnove i svoju pravoslavnu crkvu.(Atanasije Jevtić, Velikomučenički Jasenovac)

Na poljske radove u Mlaku, selo udaljeno oko 12 km nizvodno od Jasenovca, ustaše su prve zatočenike odveli tijekom ljeta 1941., a zatim su od ljeta 1942. organizirale logorsku ekonomiju na kojoj su zatočenice i manjim dijelom zatočenici radili na sezonskim poljoprivrednim poslovima.
Po završetku poslova ubijani su na pašnjacima i u šumama oko sela, a leševi zatočenica bačeni su i u nekoliko seoskih bunara.
U travnju 1942. ustaše su mještane Mlake deportirali u logore u Jasenovcu i Staroj Gradiški, odakle su muškarci deportirani preko logora Sajmište u Zemunu na prisilni rad u Treći Reich, a žene i djeca jednim dijelom raspoređeni su kao radna snaga na seoska imanja u Slavoniji.
Do sada su utvrđeni podaci za 742 osobe iz Mlake umorene u logorima Jasenovac i Stara Gradiška. U Mlaci je utvrđeno pet masovnih grobnica od kojih su dvije obilježene. Uređene masovne grobnice nalaze se na lokalitetima Mali Čanak i Strmac i do njih vode betonske staze.
Preživjeli mještani Mlake su 1967. u centru sela podigli dva spomenika: žrtvama fašističkog terora i palim borcima NOR-a. Autor oba spomenika je Petar Vovk.(www.jusp-jasenovac.hr)

Mlaka – spomenik, Ninoslav Janković, Mlaka, 1967.

Mlaka - put do masovne grobnice na lokalitetu Mali Čanak

(fotografije u vlasnistvu http://www.jusp-jasenovac.hr)

Friday the 20th. UG Jastrebarsko1942