JAME BEZDANKE, MASOVNE GROBNICE, SUROVA GUBILIŠTA ŽIVOTA SRPSKOG NARODA NA PODRUČJU KORDUNA, LIKE I BANIJE 1941-1945. GODINE

Категорија: Jame i pećine

Đuro Zatezalo
"Radio sam svoj seljački
i kovački posao"
SVJEDOČANSTVA GENOCIDA

JAME NA PODRUCJU BANIJE,LIKE I KORDUNA


Jama, bezdan, jemurka ili zvekara poznate su riječi za prirodne jame u zemlji i jame - provalije na kamenitom terenu.
Jama je vertikalna pukotina ili kosi kanal različite dubine i širine. U njima prevladavaju okomite ili stepenasto položene strane različitih dimenzija, kako na samom ulazu tako i u njenoj dubini.
Veličina otvora može biti samo tolika da se može mjeriti s dužinom od samo jednog metra do širine od nekoliko desetaka metara pa i više.
Jame - bezdani, naziv koji narod više upotrebljava, za čovjeka su najtajanstveniji i najstrašniji podzemni kraški oblik. Ima ih tako dubokih da se pad bačenog kamena u istu ne može čuti kada padne na dno. Za ovakav bezdan ili jamu zato se i kaže jama bezdanuša. Kada se u nju baci kamen, čuje se kako njegovo odbijanje ječi i ječi, a onda postaje sve tiše i tiše, da bi odjednom sve umuknulo, pa se u narodu čuje i naziv: jama bez dna.
Nesaglediv strah u ljudima izaziva cicanje šišmiša u tim jamama, naročito u sumrak kada izlijeću iz dubina jama, kleparajući krilima i budeći avetinjski osjećaj straha kod ljudi a posebno kod djece koja su nekada čuvala stado u njihovoj blizini. Jama na području Like i Korduna ima mnogo, za razliku od Banije gdje ih je neusporedivo manje.
Za vrijeme postojanja Nezavisne Države Hrvatske, 1941-1945. godine, obzirom na njihovo korištenje, imale su posebnu ulogu i značaj.
Najviše bezdanuša na području Like i Korduna poslužilo je zlikovcima dr. Ante Pavelića, za masovno ubijanje - kao grobnice srpskog naroda, odnosno za ozakonjeni zločin genocida čitavo vrijeme od 1941. do 1945. godine. Tu nisu korištena novčana sredstva za izgradnju ustaških koncentracionih logora i njihovo održavanje. Jednostavno su nad njih ustaški dželati masovno dovodili ili dovozili pohvatani srpski živalj u njegovim selima ili poljima, jednako muškarce, žene i djecu, te ubijali noževima, batovima, ponekog i iz vatrenog oružja, i bacali ih u ove hladne bezdane većinom žive ili polužive.
Od brojnih ovdje navodim osnovne podatke samo za 121 bezdanu jamu i 216 mjesta, masovnih stratišta - grobnica srpskog stanovništva na Kordunu, Baniji i Lici, tokom postojanja Nezavisne Države Hrvatske, 1941-1945.
Ukupno 337. No njih je daleko više. Ovdje su navedene samo one bezdanuše i stratišta - masovne grobnice do kojih sam uspio doći ili o njima saznati u dugogodišnjem istraživanju, kako na terenu tako i u izvornoj arhivskoj građi.
Ovdje nisu navedene brojne kuće u ovim popaljenim srpskim naseljima, koje su bile masovna stratišta, kao ni mnogi zatvori, školske zgrade, Srpske pravoslavne crkve, gospodarske zgrade i razna davno zaboravu predana druga mnogobrojna mjesta. Neka su još u toku rata, 1941-1945. godine ustaše zatrpale ili zabetonirale, a neke su jame i grobnice i u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj poravnate, zatrpane balvanima, kamenjem i pokrivene zemljom. Danas su gotovo sva ova mjesta ustaškog zločina nepristupačna i neobilježena. I ona koja su bila skromno podignuta i obilježena uglavnom sakupljenim novčanim sredstvima potomaka ubijenih, srušena su u vremenu od 1991-2000. godine. Tokom 50 godina postojanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, gotovo ni izjedne bezdane jame kosti žrtava nisu ekshumirane i dostojanstveno sahranjene.
Kod ovih navedenih bezdanuša, masovnih mučilišta i gubilišta srpskog naroda rijetko su gdje održavane komemoracije, a posjeta državnih delegacija nije bilo gotovo nigdje.


JAME BEZDANKE NA KORDUNU


1. Popova jama, bezdan u Hrvatskom Blagaju (Veljunski pokolj. 520 Srba muškaraca.

2. Špejarka, u Oštarskim stanovima (Slunj), duboka 100 metara 30. jula 1941. ustaše su ubile 106 Srba i jednog Hrvata i bacile u nju.

3. Jama u Oštarskim stanovima, udaljena od Špejarke 300 metara. Istog dana, 30. jula ubijen 71 Srbin, samo jedan sat kasnije.

4. Jama Vrtača, u Taborištu, sjeverno od Slunja, 500 metara bočno. 31. jula 1941. ubijeno i bačeno u nju 78 Srba.

5. Jama Stolina pećina, u lijevom kanjonu rijeke Korane, između Kordunskog Ljeskovca i Bugara. Na ulazu u pećinu ustaša je sjekirom ubio Evicu Rastovac, staru 38 godina, zato što je sprečavala bacanje bombi na srpske izbjeglice koje su se bile sklonile u istu 21. jula 1942. godine.

6. Rupčića bezdan, kod Rakovice, Slunj. Ubijeni i bačeni Srbi iz sela Grabovca i Sadilovca 6. i 15. augusta 1941. Klani noževima i prisiljavani sami živi skakati u jamu.

7. Varićakova jama, pećina, kod Jamarja, Rakovica, Slunj. Ubijeni i bačeni u jamu srpski civili među kojima: Kukić Stevana Marija 69 godina i Kukić Dragića Mićo, star jednu godinu.

8. Savić jama, pećina kod Cetingrada. Ustaše zaklale i bacile u jamu 8/9. marta 1942. godine 200 Srba iz sela Bogovolje i Savić Sela.

9. Gračanova jama, 300 m od Slunja, u blizini groblja. Četvrtog augusta 1941. ubijena 83 Srbina iz sela Zečeva Vareš, općina Primišlje. Zapovijedao poznati zločinac, ustaški bojnik Ventura Barjak.

10. Jama kod Furjana, Slunj. Ustaše noževima usmrtile 22/23. marta 1942, 47 srpskih seljaka i bacile u istu.

11. Jama u Tržačkoj kosi, Kordunaški Ljeskovac, duboka 8 metara. Nađene kosti četiri djeteta i jedne odrasle žene. Istražena 2. septembra 1986. (Društvo za istraživanja i snimanja kraških fenomena DISKF iz Zagreba.) Nisu ni ovi ekshumirani ni dostojanstveno sahranjeni.

12. Jama Kras, u blizini Slunja. U nju su 15. jula 1941. godine ustaše bacile nekoliko desetaka Srba, muškaraca, žena i djece iz okolice Slunja i jamu zatrpali.

13. Jama Budinka, kod Slunja, 30. jula 1941. godine ustaše batovima i noževima usmrtile 72 srpska civila.

14. Jama u šumi Kobiljača. Tokom jula i augusta 1941. bačeno 90 srpskih seljaka iz Bihaća i pograničnih srpskih sela slunjskog kotara.

15. Jama pod brijegom Krivaja, na putu između Rakovice i Slunja, jul i august 1941. godine.

16. Jama na brdu Bakić Glavica, kraj Cetingrada, iz koje se nekad vadila ruda za željezaru Majdan kraj Topuskog. Poklani ili batovima ubijeni srpski seljaci i bačeni u istu od 5. do 19. jula 1941. Iz jame se živ izvukao Pavao Pjevač.

17. Jama Rudanovac, Čakširanova dolina, kod Kordunskog Ljeskovca. 18. jula 1942. ubijeno i bačeno u jamu 250 Srba, muškaraca, žena i djece.

18. Bezdan Lopača, u Sivniku kod Saborskog, Plaški. Ustaše, žive ili nedotučene krampovima, pobacale srpske seljake 4. jula i 8. augusta 1941. godine iz sela: Cerovnika, Ličke Jesenice i Blata.

19. Jama Špoljarka kod Slunja. Bačeni poklani Srbi 30. jula 1941.

20. Jama Balinka, kod Plavca Drage.

21. Jama Resa, kod Josipdola.

22. Klečka jama kod Ogulina, u Klečkim dragama. Tu jamu zvale su ustaše "željeznička pruga" jer su u nju bacale mnoge željezničare Srbe iz Srpskih Moravica, Hreljina, Brestovca, Donjih i Gornjih Dubrava.

23. Đulin ponor, Ogulin, Frankopanska kula, bacanje žrtava u ponor. Godina 1941-1945.

24. Jama u šumi Krpelj, kod Ogulina, juna, jula i augusta 1941. ubijeni srpski civili i bacani u nju. Pobjegao s jame, mjesta zločina Rade Pešut iz Plaškog.


JAME BEZDANKE, MASOVNE GROBNICE SRPSKOG NARODA U LICI 1941. do 1945.


1. Šaranova jama, Velebit, Jadovno. Od maja do kraja augusta 1941. ubijeno batovima i noževima i u nju bačeno oko 15.000 žrtava: Srba i Židova.

2. Jama na Grginom brijegu, Velebit, Jadovno. Udaljena od Šaranove jame 7 i od logora Jadovno 1,5 km. Jun - august 1941.

3. Jarčja jama, kod Risove glave, Alanak, u blizini sela Divosela. U njeno grotlo je 6. augusta 1941. bačeno 78 Srba, muškaraca, žena i njihove djece.

4. Dvije jame, 40 m od samog logora Jadovno, Velebit. Maj - kraj augusta 1941. godine.

5. Jama Badanj na Popratnjaku, sjeverozapadna strana Velebita kod sela Stupačinovo, Jul - august 1941. oko 10.000 žrtava.

6. Jama Bliznica, u predjelu Stupačinova, prema Karlobagu, Križac. U vremenu jun - august 1941, oko 450 Srba ustaše ubile noževima i bacile u njenu provaliju.

7. Jama na Pločama, Stupačinovo, Baške Oštarije. U nekoliko navrata tokom juna do augusta 1941. ustaše bacile oko 2000 Srba.

8. Jama Kijavac, 7 km udaljena od Karlobaga, u pravcu Velebita. Oko 200 Srba izmasakrirano i bačeno od ustaša u istu augusta 1941.

9. Maratovska jama, kod Kistanja. Ustaše su 6. juna 1941. mučile, poklale i bacile 550 - 600 Srba, muškaraca, žena i djece.

10. Vranzina jama, također kod sela Stupačinovo, u predjelu Velebita. Jul - august 1941. ustaše izmasakrirale i bacile u istu 250 muškaraca, žena i djece.

11. Jama Jasenovac, iznad zaljeva Križac, udaljena od Karlobaga oko 7 km sredinom augusta 1941, ustaše pobile i bacile u istu 150 - 200 Srba.

12. Jama na otoku Pagu, u predjelu Furnaža, u Paškom kanalu. Od juna do augusta 1941. u nju su ustaše bacile nekoliko hiljada izmasakriranih srpskih civila.

13. Jama Jamina, iznad Tribunja, kod zaseoka Ljubotić. U junu i julu 1941. ustaše poklale i u istu bacile 188 srpskih seljaka.

14. Ševića jama, kod sela Vranovine, u Pazarištima, prema Budžaku ili bivšem srpskom naselju Kruščici, koje je potopljeno za potrebe akumulacionog jezera "Kruščica". Poklano i bačeno u jamu 2.000 Srba, muškaraca, žena i djece. Žrtve potopljene. Nisu eshumirane ni dostojanstveno sahranjene.

15. Jama na Kulaševoj strani, u predjelu Razbojište, pored ceste Gospić - Otočac. U julu 1941. u nekoliko navrata ustaše pobile i bacile u istu 155 Srba.

16. Jama Orešković stanovi, u blizini željezničke stanice Ličko Lešće, uz cestu Gospić - Otočac. Tokom maja, juna i jula 1941. ustaše ubile i bacile u nju 200 muškaraca, žena i njihove djece.

17. Macolina jama, prozvana po zlikovcu, ustaškom satniku Marković Stipi Macoli. Nalazi se u blizini ceste Gospić - Otočac, između Janča i Ličkog Lešća. Od aprila do kraja augusta 1941. godine i maja 1945., u istu ustaše poklale i bacile 2.700 srpskih civila, pretežno žena, djece i staraca.

18. Jama Ugljenača, u blizini Ličkog Lešća. Ujulu 1941. ustaše usmrtile i bacile u nju 1.600 Srba, muškaraca, žena i djece.

19. Jama Peratove drage, nalazi se nedaleko Macoline jame, kod Ličkog Lešća. U jamu su ustaški zločinci bacili 380 Srba.

20. Jama Duman, nalazi se u šumi između Janča i Ličkog Lešća. Od aprila do sredine augusta 1941. ustaše pobile i bacile 520 srpskih civila.

21. Jama Sv. Ana, nalazi se nedaleko katoličke crkve u Gornjem Kosinju. Od maja do augusta 1941. iz srpskih kosinjskih sela ustaše su masakrirale i bacile u njenu provaliju 200 Srba, većinom žena s djecom.

22. Jama Pavkuša, Janjačka kosa, 2. augusta 1941. bačeno u istu 170 Srba.

23. Jama Nezdravka, nalazi se uz put više Donjeg Kosinja i Vukelića. 10. augusta 1941. ustaše zaklale i bacile u jamu 190 Srba.

24. Jama Duliba, kod Baških Oštarija, na Velebitu, ujulu i augustu 1941. ustaše pobile i bacile 500 srpskih civila.

25. Jama Cotinka, nalazi se na putu od Perušića prema Janjačkoj kosi.

26. Jama Ošporača ili Ošepovača, kod Široke Kule.

27. Jama Golubnjača, Kuzmanovača

28. Jama Snježnjača, Kuzmanovača

29. Jama Kvarte, kod Perušića.

30. Jama Runjevac

31. Jama Dupčan, kod Ribnika

32. Ćošićjama, kod Konjskog Brda

33. Jama Križanovo brdo, u Dražici

34. Jama u Barić (Devčić Dragi)

35. Jama u Bužinu, selo Bužin

36. Ponor jarak, Zablate

37. Katina jama br. 1

38. Katina jama br. 2

39. Katina jama br. 3

40. Jama na Kizi (K-1274)

41. Krška vrtača, na Velebitu

42. Jama na Miškulin brdu

43. Jama na Sadikovcu, na Velebitu

44. Sladovačka jama, Velebit

45. Surlinajama, Medačka plantaža

46. Jama u Šupljoj glavici

47. Bezdan u Trnovcu, ispod Velebita

48. Jama Biljevina, Kosinj

49. Jama Klančiću, nalazi se na ulazu u Kosinjski Bukovac.

50. Levarovponor, u Donjem Pazarištu. Obišla je 20. augusta 1941. talijanska sanitetska komisija V. talijanskog armijskog korpusa, piše u njenom izvještaju od 1. 9. 1941. Ustaše u nju bacale zatočene Srbe dovođene iz logora Gospić.

51. Jama Šimin Grič, Janjačka kosa.

52. Tašinajama, Pazarište, nedaleko od Šević jame.

53. Jama kod zgrade općine u Gornjem Kosinju.

54. Jama Šegotinka, između Otočca i Kosinja, blizu sela Crnog jezera.

55. Jama kod sela Metka, Gospić. Ustaše ubijale i bacale u jamu Srbe prije nego bi ih doveli u logor Gospić.

56. Jama Jasikovac, kod Gospića, u junu i julu 1941. masakrirani Srbi.

57. Jama Tučić, ponor, Gračac. Nalazi se između željezničke stanice Gračac i sela Štikada kod naselja Vrace. Udaljeno od Gračaca 1 km. U nju su ustaše bacale Srbe iz Gračaca i okoline. Od 27. jula do 1. augusta 1941. masakrirale i bacale u jamu 500 žrtava.

58. Jama Plana, iznad Budžaka, Klanac, Perušić.

59. Jama Jelar, kod Štikade, Gračac. Ustaše usmrtile i bacile u nju 2. augusta
1941. godine 60 Srba, muškaraca, žena i njihove djece iz sela Podkosa i njegovih srpskih zaselaka.

60. Jama Modrinka, na Kavrikama. 4. augusta 1941. ustaše pobile i bacile nekoliko desetaka srpskih seljaka, kod Krčića na barama.

61. Jama Jamurka, na Kavrikama, Gračac. Računa se da u njoj i Modrinki ima oko 600 srpskih žrtava. Hladnim oružjem, noževima i batovima, pobijeni i bačeni u jame.

62. Jama pod brdom Mandić

63. Jama u Panjevićima, Gračac

64. Jama Rupa, Briješće, Gračac

65. Jama u Obradović gaju, u Bruvnu

66. Jama na Stalaću, Gračac

67. Mratova jama, u Promini, Gračac

68. Jama u Resniku, Gračac

69. Jama u Štikadi, Gračac

70. Jama Jasenar, ispod Tupala. Ubijeni srpski seljaci i bačeni u jamu augusta 1941.

71. Jama Provalija, Vratnik na Vraniku, Gračac

72. Jama Ponori u Krivaku (tri jame) kraj puta ka Gračacu. Tokom jula i augusta 1941. godine ustaše su ubile i bacili u jame 220 srpskih civila.

73. Jama na planini Kuk. Jedna na usponu ceste Donji Lapac - Udbina, udaljena od ceste 80 metara, i druga na Javniku, iznad sela Orahovac. Pokolj Srba 19. i 26. juna 1941. S mjesta zločina pobjegao Vojislav Mileusnić.

74. Jama Jasenovača - Jasikovača, Bubanj kod Boričevaca, Donji Lapac. 20. juna i 3. jula 1941. ustaše su pobile nekoliko desetaka Srba, muškaraca, žena i djece i bacile u jamu.

75. Delić jama u Zavolju, kod sela Skočaja, između Bihaća i Nebljusa (na starom putu), ubijeno i bačeno u istu 27. i 28. jula 1941. 862 srpska civila iz susjednih srpskih sela Bosne i Like, od kojih iz sela Miljinovca 82, Ličkog Petrovog Sela 20. Pobjeglo je izjame nedoklanih šestorica Srba, muškaraca.

76. Jama Kačetina, selo Lički Osreci, Donji Lapac, 2. jula 1941.

77. Jama kod Cazina, ubijeni i bačeni u nju Srbi iz sela Birovača, općina Donji Lapac.

78. Jama Ajdukuša, iznad sela Bunića, Korenica.

79. Zelena pećina, na Ljubovu, Korenica, jun 1941. Pokolj srpskih cura.

80. Jama Golubnjača, kraj Prijeboja, nedaleko Plitvičkih jezera, 12 km od Korenice, blizu kuće Čorak. Ustaše su 31. jula 1941. godine pobile i bacile u jamu 119 muškaraca, žena i djece s Ljubova i u još nekoliko navrata 900 srpskih seljaka iz više sela i zaselaka koreničkog kraja.

81. Jama Bezdanuša, na Dumanu.

82. Jama u Radosovcu, br. 1, Korenica.

83. Jama u Radosovcu, br. 2, Korenica.

84. Jama u Bajnovcu, Korenica.

85. Jama u Kozjoj dragi, kod Visuća, Korenica.

86. Kelčeva jama, blizu ceste Udbina - Lovinac.

87. Pekina jama, u Šarić krčevini, između Prijeboja i Ličkog Petrovog Sela.

88. Bezdan kod Crnogjezera

89. Jama u Jandrić dragi

90. Jama – ponor Ruljevac

91. Jama Gluvaja

92. Siljal jama, Dubrave

93. Jama Šegotinka, Kutarevo.

94. Jama u Prokikama, Otočac

95. Jama u Lipovlju,Velebit.

96. Delkova jama. Prozvale je same ustaše po imenu zlikovca Delka Bogdanića. Nalazi se kraj Lešća, nedaleko Otočca, na putu prema Gospiću. U nju su dovozili i dovodili Srbe iz logora Gospić i ubijali noževima.

97. Jama Škramnica, Kutarevo, na vrhu šume Škramnica, nedaleko Brinja. Ustaše su 25. juna 1941. godine sjekirama i noževima usmrtile i bacile u istu 16 Srba, među kojima i sveštenika Skendžića i sudskog zvaničnika Radu Rajčevića.


JAME U LICI


1. Hrvatski Blagaj, Slunj, dolina između zgrade škole (mučilište) i katoličke crkve, 6. do 8. maja 1941. ustaše poklale ili usmrtile sjekirama i maljevima 520 Srba - muškaraca. Poznati Veljunski pokolj.

2. Glina - Hađer, 11. i 12. maja 1941. godine ustaše poklale ili ubile iz vatrenog oružja 375 glinskih Srba.

3. Glina - Srpska pravoslavna crkva "Rođenja Bogorodice" - Glinski pokolj. 29. jula do 3. augusta 1941. ustaše poklale 1564 Srbina.

3a Tri masovne grobnice - stratišta između glinskog Novog Sela i Marindola (Glina - Petrinja). Ustaše masakrirale Srbe, 29 - 30. jula 1941.

3b Stari grad u Kostajnici, mjesto silovanja i mučenja srpskog življa 1941 - 1942. godine

3c Šuma Gajevi pored sela Hrastovice - Petrinja. Ustaše masakrirale jula 1941. godine Srbe, željezničke radnike rodom iz Bačuge Gornje. S njima su ubijeni i Đuro Malić, pisar iz Petrinje, Stanko Janjanin, Janko Prečanica i Miloš Prečanica. Po izjavi ustaše Steve Matijevića Srbi su sami sebi morali kopati jamu 3,5x1x1 m. Ubijeni su metkom u potiljak. Posuli su ih krečom Mato Sekulić i Ivan Augustinović. Nakon dva dana jamu su otkopali ustaše emigranti: Josip Rakić, Stevo Matijević, Mato Sekulić i Ivan Augustinović, jer su čuli da se kod Đure Malića nalazi 20.000 dinara, ali novaca nisu našli.

4. Luke - bare - Garavice, kraj Ličkog Petrovog Sela, u blizini Bihaća. 10. juna, 28. juna, 24. jula i 29. jula, pa do sredine augusta 1941. godine, ustaše poklale ili na druge načine izmasakrirale 12.000 srpskog življa iz sela: Vaganca, Komadina, Kesića, Banjaca, Grubića, Vignjevića, Došena, Cvijanovića, Domazeta, Ličkog Petrovog Sela, i drugih brojnih kordunaških, ličkih i bosanskih srpskih mjesta i sela.

4a Šumica Poljice, 2 km od Vrnograča, pokraj ceste na putu za Bužim tri jame - stratišta gdje su glinske ustaše jula 1941. godine poklale 900 Srba iz sela Vrnograča, Glinica, Bosanske Bojne, Zborišta, Stabandže, Crvarevca i iz Vareške Rijeke. Žrtve su posuli krečom i zatrpali. Iz jame se izvukao prije posipanja krečom i zatrpavanja: Nikola Vujasin iz Bosanske Bojne i Rade Sekulić iz sela Glinice.

5. Mehino stanje, na granici Slunj skog i Kladuškog kotara. Ranije iskopani rovovi jugoslavenske vojske za odbranu domovine poslužili su ustašama Nezavisne Države Hrvatske za masovno gubilište srpskog naroda. U vremenu od 30. jula do 14. augusta 1941. godine ubijeno je na ovom stratištu 7.000 Srba, muškaraca, žena i djece. Samo iz sela: Komesarca, Savić Sela, Bogovlje, Maljevca, Buhače, Crnog Potoka, Glinice, Gojkovca, Šiljkovače, Krstinje, Široke Rijeke, Jagrovca, Svinjice, Ruševice, Delić Poljane, Pašin Potoka, Žrvnice, Kuplenskog i Selišta ubijeno je 4.000 srpskih seljaka.

6. Velika Kladuša, Srpska pravoslavna crkva, mučilište i gubilište Srba, njih više od 2.450 u vremenu od 30. jula do 14. augusta 1941. godine.

7. Lađevački Jelvik, udaljen 2 km jugoistočno od Lađevca, Slunj. Ubijen 30. jula 1941. godine 131 srpski seljak s područja Primišlja i Slunja.

8. Ivanović jarak, kod Krnjaka, 29. jula 1941. ustaše ubile na najokrutniji način 380 Srba s područja Vojnića, Krnjaka i kotara Vrginmost.

9. Babić obala, kod Topuskog, masovno gubilište srpskih seljaka, 28. jula 1941. godine.

10. Dugačka luka, kod Topuskog, 30. jula 1941. ustaše usmrtile 256 muškaraca, žena i djece iz Starog Sela, Vorkapić Sela, Crnog Potoka, Čemernice, Golinje, Kirina, Katinovca, Perne, Ponikava, Topuskog i njegovih srpskih zaselaka.

11. Brežuljak, kod sela Krivaja, udaljen 2 km od Rakovice, Slunj. Ustaše su poklale nekoliko desetaka srpskih civila iz sela Rakovice i Drežnik Grada 31. jula 1941. godine.

12. Gnjilovac, kod Cazina, na granici s Kordunom, ustaše su ubile 1.500 Srba,
31. jula 1941. godine.

13. Maljevac, između Velike Kladuše i Cetingrada. 29. jula 1941. ustaše masakrirale 84 srpska seljaka.

14. Tješnjak, na putu od Mlinoge prema Petrinji, 2. augusta ustaše poklale 30 Srba iz Mlinoge i sela Klinca. Romi ih pokopali.

15. Petrinja, pravoslavno groblje. Ustaše su 7. januara 1941. na pravoslavni Božić poklale 49 Srba iz sela Komogovine, Joševice i Moštanice.

16. Joševica, kod Petrinje. Kuća Pejanovića Luke. Ustaše su 22. januara 1942. zaklale 80 srpskih seljaka, od kojih 15 spalile u Lukinoj kući.

16a Selo Brezova Glava, Tušilović, 14. aprila 1942, 27. januara 1943. i 17. augusta 1943.

16b Tušilovački Cerovac, 21. januara 1942. godine.

16c Selo Bukovica, općina Utinja, 10. maja 1942. i 3. jula 1943.

16d Šaulske luke kod sela Kuplensko, Vojnić, 3. augusta 1941. godine.

16e Selo Vojišnica, Vojnić, u kućama Stanka Kneževića, Mile Novakovića, Milice Đurić, Dragana Kneževića, Stevana Kneževića i u štali Kate Škrgić ustaše 14. maja 1942. godine poklale 189 srpskih seljaka od kojih 93 djeteta u starosti do 14 godina.

16f Krivaja, Vojnić, 22. mart 1942.

16g Šuma Vračaruša kod sela Živković Kose, 18. maj 1942.

16h Pajić brdo, Petrova gora, 3. januar 1942.

16i Luke kod Kalića Vrela, blizu sela Batnoga, Cetingrad, šumica Latićki ustaše poklale 3. augusta 1942. Srbe muškarce, žene i djecu iz sela Begova Brda.

16j Selo Gornje Primišlje, Slunj, ustaše jula 1942. silovale te zaklale i spalile 14 Srpkinja s njihovom djecom, 2. juna 1942.

16k Selo Gornje Primišlje, Slunj, ustaše 22. januara 1942. silovale te poklale i spalile 25 Srpkinja s njihovom djecom.

16l Šuma Orlova, Vrginmost. Ustaše 22. januara 1942. godine masakrirale 64 Srbina: muškarca, žene i djecu iz sela, Staro Selo. 16m Selo Katinovac, zaselak Debela Kosa, kod vrela (izvora) Razbojac, ustaše 10. aprila 1942. masakrirale 21 Srpkinju s djecom. Izbodena nožem izvukla se ispod mrtvih Pava Malobabić.

17. Sisak, Teslićeva staklana i barake dalje prema rijeci Savi, mučilišta srpskog naroda 1941. do 1945. U noći 17/18. aprila 1945. godine uiogoru Sunji ustaše su izmasakrirale 108 Srba i u logoru Sisak 4/5. maja 1945. mučile i usmrtile 450 Srba.

18. Sisak, tvornica kisika, Teslić, masovno mučilište i stratište Srba.

19. Sisak, Teslićevo jodno kupalište, masovno mučilište i stratište Srba.

20. Sisak, stari nasip rijeke Save, masovno mučilište i stratište Srba.

21. Sisak, novi nasip rijeke Save, masovno mučilište i stratište Srba.

22. Sisak, iza zgrade Posavske štedionice i ženskog trga, stratište Srba.

23. Banski Grabovac, Petrinja, 24, 25. i 26. jula 1941. godine ustaše i oružnici masakrirali 1.200 Srba. Poklane Srbe ustaše zatrpale zajedno s pobijenim psima.

24. Sisak, rijeka Sava. U decembru 1944. u tri kamiona ustaše odvezle 150 srpskih žena s djecom iz logora Sisak, pobile i bacile u rijeku.

25. Sisak, osnovna škola u Novom Sisku, mučilište i gubilište Srba.

26. Sisak, solana Reis, mučilište i gubilište Srba 1942.

27. Sisak, zgrada Jugoslavenskog sokola, mučilište i gubilište Srba 1942.

28. Sisak, ženski samostan Sv. Vinka, mučilište i gubilište Srba 1942.

29. Bajić jame, kod Kostajnice, ustaše usmrtile 800 Srba. Samo 29, 30. i 31. jula 1941. poklale 280 srpskih seljaka.

30. Selo Slabinja i selo Utolica, Kostajnica. Krajem jula 1941. ustaše ubile 600 srpskih seljaka: muškaraca, žena i djece.

31. Brdo Galge, između sela Otoka i Ogulina. U julu 1941. i decembra 1944. ustaše ubile 500 Srba.

32. Pravoslavno groblje u selu Janjčići, Plaški. Krajem maja i 7. jula 1941. godine ustaše ubile 82 Srbina i jednu ženu Srpkinju, Savu Janjčić.

33. Srpska pravoslavna crkva "Mlada Neđelja" u Vojniću. Mučena i ubijena 64 srpska seljaka, aprila 1942. godine. Crkva opljačkana i devastirana.

34. Srpska pravoslavna crkva u Topuskom, jul 1941. Mučeno i ubijeno nekoliko muškaraca, žena i djece, među kojima Milutin Kordić i njegov maloljetni sin, Nikola Kordić, 78 godina, nije mogao hodati, pa su ga ustaše dovezle zaprežnim kolima u crkvu i ubile, Dušan Zlokas 14 godina. Žene i djevojke silovali.

35. Šuma Loskunja, Petrova gora, maj 1942. masovno stratište srpskih civila.

36. Tancerova fabrika u Petrinji. Od 12. jula do augusta 1941. godine ustaše mučile i pogubile 750 srpskih žitelja iz Blinskog Kuta, Moštanice, Blinje, Bestrme, Madžara, okolice Petrinje i Gline pod vodstvom logornika Face Smaka.

37. Srpsko pravoslavno groblje Sovinjak, u Gornjem Taborištu, kod Gline, ustaše poklale 299 srpskih civila 28. decembra 1941.

38. Šuma Brezovica, Sisak, na obalama Save i Kupe srpski leševi ili živi srpski civili bacani u rijeke, dok su druge srpske žrtve ustaškog zločina - genocida zakopavane u šumi.

39. Dujić gaj kraj Rakovice, Slunj, 2. augusta 1941. ustaše ubile 380 Srba, muškaraca, žena i njihove djece.

40. Donji Kremen, Slunj, 3. augusta 1941. ustaše zaklale 29 Srba.

41. Graberje, blizu srpskog pravoslavnog groblja kod Slunja, na njivi Ive Gračana, 4. augusta 1941. ubile ustaše 135 Srba.

42. Rudinke, kod Slunja, 4. augusta 1941. ustaše izmasakrirale 800 srpskih seljaka. Na mjestu zločina bio je podignut veoma skroman spomenik žrtvama na kojem je pisalo: "4. augusta 1941. godine sunce je zalazilo, nebo se crvenilo, noć se spuštala, a trava na Rudinkama, ispred Slunja, zalijevana je krvlju nevinih i nemoćnih. Vrisak djece, plač izbezumljenih majki i jauk umirućih ispunili su suton toga tužnog dana... Dan je završavao, a s njime i životi 800 srpskih seljaka, muškaraca, žena i djece iz Slunja i okolnih srpskih naselja." Spomenik ovim žrtvama, kao i drugima u Republici Hrvatskoj srušen je augusta 1995. godine. Žrtve su po drugi puta ubijene nakon 55 godina.

43. Bakić glavica (brdo), 2 km od Cetingrada, prema Krstinji, 5. augusta 1941, ustaše ubile nekoliko desetaka srpskih žitelja.

44. Šuma povrh sela Saborsko, Plaški. Ustaše 6. augusta 1941. godine zaklale 43 Srbina: muškarce, žene i djecu.

45. Zgrada oružničke stanice u Cetingradu, Slunj, mučilište i gubilište, augusta 1941.

46. Begovo brdo, 19. augusta 1941. Ubijeno 28 Srba.

47. Brežuljak, zvani Glavica, blizu šume Lepušnjak, kraj Ruševice (pokopani pobijeni Srbi u Cetingradu).

48. Dolina kod Latica gaja, u blizini Slunja, gubilište Srba, august 1941.

49. Pod Čukurom, kod Krnjaka, 2. decembra 1941. ubijeno 40 Srba.

50. Šuma Kobiljača, 31. jula ustaše zaklale 70 srpskih žitelja iz sela Bučice, Slatine, Donjeg i Gornjeg Taborišta.

51. Dragotina, selo kod Gline, u julu 1941. ustaše poklale 7 žena i jedno dijete i zapalile u kući Evice Galjen i u kući Milke Sladović. Iste godine, 24. i 25. jula pohvatale su ustaše 157 muškaraca i ubile u logoru Jadovno na Velebitu. Pri tome popalile sve kuće i gospodarske zgrade.

52. Selo Šljivovac, Vrginmost. U vlastitim kućama 22. decembra
1941. godine ubijeno i spaljeno nekoliko desetaka Srba: muškaraca i žena s njihovom djecom.

53. Dolina ispod Sabljakova brda u Drežniku, kod Rakovice. 3. septembra 1941. ustaše ubile 90 srpskih civila.

54. Dolina ispod kuće Mihajla Bande, u selu Snos. Iz sela Snos i Dunjaka 10. aprila 1942. ubile ustaše 100 Srba.
55. Šuma Radonja, na putu od Biljega prema željezničkoj stanici Slavsko Polje, u jarku, uz put. 8. maja 1942. godine poklale ustaše i domobrani više od 250 srpskih civila.

56. Njiva Savić Josifa u blizini sela Luke. 2/3. marta 1942. godine poklale ustaše i domobrani 75 srpskih seljaka iz sela Begovo Brdo i drugih srpskih zaselaka.

57. Savić Selo, zaselak Komesarac, kod Cetingrada, 21. marta
1942. ubile ustaše i domobrani 80 srpskih seljaka.

58. Selo Brezovac, 23. marta 1942. ubijeno 39 žena i njihove djece. U kući izgorio Milan Popović sa 14 članova svoje porodice, a u štali ustaše zaklale 5 Srba muškaraca i zapalile, kao i čitavo naselje opljačkale i popalile.

59. Dolina, loometara udaljena od školske zgrade u Furjanu, kod Slunja. 23. marta 1942. godine ustaše ubile 52 srpska civila od kojih 22 djece.

60. Šuma Latićka, kod Batnoge - Cetingrad, 3. aprila 1942. ustaše pobile maljevima i noževima 119 Srba, muškaraca, žena i djece.

61. Šuma Mašvina, ustaše masakrirale 21. jula 1942. godine 67 Srba od kojih 32 maloljetne djece.

62. Rakovica. U Oštarskoj štali 23. jula 1942. godine ustaše i domobrani zaklali 53 srpska seljaka.

63. Sadilovac, Rakovica, Slunj. 31. jula 1941. ustaše masakrirale 582 srpska seljaka od kojih 473 u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Među njima 271 dijete, od kojih 24 djeteta u kolijevci.

64. Grabovac i Irinovac, sela kod Rakovice. 15. augusta 1942. u kućama ustaše poklale i spalile 166 srpskih seljaka od kojih samo u kući Ilije Kovačevića 20.

65. Drežnik, 30. augusta i 3. septembra 1942. godine ustaše masakrirale nekoliko desetaka Srba iz sela Grabovac, Lipovača.

66. Dolina, 50 koraka istočno od katoličke crkve u Cetingradu. 15. septembra 1942. godine ustaše noževima ubile 138 Srba, muškaraca, žena i njihove djece.

67. Jarak Metaljka, u Petrovoj gori. Od 9. do 14. maja 1942. ustaše i domobrani poklali 57 žena i djece.

68. Petrova gora, jarak zvan Lisičjak, masovno gubilište Srba - žena i djece, aprila 1942.

69. Petrova gora, jarak Jarčevac, masovno stratište Srba, aprila 1942.

70. Petrova gora, Petrović jarak, masovno gubilište Srba, muškaraca, žena i djece aprila 1942.

71. Petrova gora, u predjelu Kalovi ustaše su poklale 13. maja 1942. 28 žena i djece.

72. Petrova gora, Mračajski jarak, ustaše su 18. aprila 1942. godine masakrirale 18 srpskih izbjeglica.

73. Gornji Kirin, Vrginmost, jarak Džaperovac, 19. aprila 1942. godine ustaše poklale žene i njihovu djecu izbjegle iz njihovih opljačkanih i popaljenih kuća.

74. Rakovica, općinska štala, jul 1942. godine, mučilište i gubilište 326 srpskih seljaka iz sela Kordunskog Ljeskovca, Bugara i njihovih zaselaka. Ustaše ih zatrpale u jamu koju su izbjeglice morali sami iskopati, blizu Rakovice.

75. Donji Krnjak, kuća Miloša Mikulića i kuća Milete Mikulića, poklale ustaše i spalile mještane sela.

76. Veljun, školska i žandarmerijska zgrada, 6. maja 1941. godine, mučilište srpskih civila.

77. Veljun, Srpska pravoslavna crkva, stratište srpskih seljaka iz Veljuna, Srpskog Blagaja i Ljeskovca. 3. augusta 1941. godine ustaše mučile i poklale 200 muškaraca, žena i djece.

78. Hrvatski Blagaj, zgrada osnovne škole, 5. do 8. maja 1941, mučilište srpskog naroda Veljuna, Perjasice i okolnih srpskih sela.

79. Slunj, zgrada zatvora, mučilište Srba 1941. do 1943. godine.

80. Slunj, kod Štrkove lokve 4. augusta 1941. godine ustaše poklale i ubile batovima 200 - 210 srpskih seljaka iz sela Mrzlo Polje, Zečeve Varoši i drugih srpskih zaselaka.

81. Slunj, Borik, gubilište srpskih seljaka, jul i august 1941. godine.

82. Selo Štakorovica, 2. maja 1942. godine ustaše zaklale 22 Srbina.

83. Gornje Primišlje, Slunj. Kuća Dane Čačića, ustaše poklale i spalile 2. juna 1942. godine 13 žena Srpkinja s njihovom djecom.

84. Gornje Primišlje, Slunj, zaselak Milankovići, kuća Đurana Milankovića, ustaše zaklale i spalile 25 Srpkinja s djecom na Duhovni utorak 1942. godine.

85. Gornje Primišlje, Slunj, kuća Sofije Čubra, ustaše zaklale i spalile 28 srpskih seljaka.

86. Domačaj lug, u šumi Mlađe, kod Lipja, Skakavac, 6. i 7. januara i 10. maja 1942. ustaše masakrirale 68 Srba, muškaraca, žena i djece.

87. Željeznički vagoni kod željezničke stanice Skakavac, na otvorenoj pruzi pored šume Mlađe (Domačaj lug), 10. maja 1942., ustaše su noževima masakrirale Srbe muškarce, žene i njihovu djecu.

88. Srpska pravoslavna crkva Sv. Petka na Kolariću kod Vojnića, 26. aprila 1942. godine ustaše poklale i zapalile zajedno sa crkvom 104 muškarca, žene i djece. Žene i djevojke prije silovane u crkvi a inventar opljačkali.

89. Ratković strana, kod Čemernice, Vrginmost, 20. januara 1942, na sv. Jovana, Krsnu slavu, ustaše noževima usmrtile 74 Srpkinje s njihovom djecom. Žene i djevojke prije toga mučile i silovale.

90. Selo Katinovac, kod Topuskog. 21. marta i 10. aprila 1942. ustaše pobile 375 Srba, a u kući Petra Žigica, Ilije Obradovića, Mane Orlića i Stojana Oreščanina pobili i spalili 111 muškaraca, žena i djece. Prije zločina majke i njihove kćeri mučene i silovane.

91. Selo Crni Potok, kod Topuskog, 17. aprila 1942. ustaše ubile 64 Srbina.

92. Selo Trepča, Vrginmost, 22. decembra 1941, ustaše ubile 132 Srbina.

93. Selo Batinova Kosa, Vrginmost, 21. januara 1942. ustaše ubile 30 srpskih seljaka.

94. Blatuša, Vrginmost, 6. augusta, 16. i 18. septembra 1941. godine ustaše su poklale i zapalile u kućama sela 162 srpska seljaka.

95. Selo Bović, Vrginmost. Ustaše su 28. decembra 1941. i 21. januara 1942. u vlastitim kućama masakrirale i spalile 26 Srba.

96. Kod vrela Razbojac, kod Bučice, Vrginmost, iz zaseoka Debela Kosa, 10. aprila 1942. ustaše su zaklale 21 Srpkinju. Prije ih mučile i silovale. Izbodena nožem preživjela je Pava Malobabić.

97. Šuma Orlova, 22. januara 1942. ustaše ubile 64 Srbina i Srpkinju iz Starog Sela, Vrginmost.

98. Selo Trstenica kod Vrginmosta. 27. decembra 1941. godine i 7. januara na pravoslavni Božić 1942. ustaše pobile 118 Srba: muškaraca, žena i djece.

99. Zgrada osnovne škole u Josipdolu, Ogulin. Mučilište i gubilište srpskih civila, august 1941. godine.

100. Crevarska Strana, Vrginmost, između željezničke stanice i ceste, u vrbiku, 11. augusta 1941. godine ustaše poklale 18 srpskih mladića, koji su si sami morali iskopati jamu.

101. Ponikve, Gornje Dubrave, Ogulin. 31. januara 1945. godine, sve žitelje sela koje su zatekle ustaše kod kuće, poklale su i spalile u kućama. Njih 30, žena, muškaraca i djece.

102. Srpska pravoslavna crkva Sv. Petka u Gornjim Dubravama. Na zgarištu crkve, u njenim opaljenim zidinama, mučilište i gubilište. 15. decembra 1944. godine. Žene silovane od ustaša pa poklane. Mučen i zaklan Đuro Mikašinović, star 65 godina.

103. Selo Bogovlja, Slunj, 18. i 20. marta 1942. godine ubijena 64 srpska seljaka, muškarca, žene i djeca.

104. Skakavac, Vrginmost. 6. januara 1942, na pravoslavni Badnji dan, ustaše masakrirale 240 Srba i Roma (Cigana).

105. Selo Štakorovica, Vojnić. U sjeniku ustaše poklale i zapalile, 2. maja 1942. godine 27 Srpkinja s njihovom djecom.

106. Šuma Brezje, Lasinja, Vrginmost. Ustaše 21. decembra 1941. godine iz sela Prkosa i Dugog Sela poklale ili iz vatrenog oružja usmrtile 482 Srbina: muškarca, žene i djecu.

107. Dvor na Uni. Na nekoliko mjesta od 1941. do 1945, ustaše na najokrutniji način usmrtile 2.016 srpskih seljaka.

108. Selo Sadilovac, Slunj. U štali Nikole Grgića, zvanog Barabica, ustaše zaklale i spalile 80 Srba: muškaraca, žena i djece izbjeglih iz sela Bugara.

109. Selo Irinovac, Slunj. U podrumu kuće Dane Rakića, 15. augusta 1941. ustaše poklale sve članove porodice: Rodić, Bosnić, Bajić, Roknić, Varićak, Stanišić i druge.

110. Volinja na Rovinama, Dvor na Uni. Jula 1941. godine ustaše ubile 91 Srbina iz sela Kuljani, među kojima 18 žena i 14 djece.

111. Unski most, Dvor na Uni. Ustaše ubile 24 Srbina iz sela Matijevići. Izranjavane žrtve bacile s mosta u Unu i poslali, kako su zločinci za takve govorili, "u majku Srbiju".

112. Selo Šegestin, Dvor na Uni. Ustaše ubile, poklale 29/30. januara 1942,242 srpska seljaka. Bila je to "Noć krvavih noževa".

113. Zrin, 20, 25. i 26. decembar 1941, ustaše masakrirale nekoliko desetaka srpskih muškaraca, žena i djece.

114. Selo Gage, Dvor na Uni. U kući Đurića, na krsnu slavu Sv. Nikolu, 19. decembra 1943. godine ustaše zaklale i spalile 15 Srpkinja i njihove djece. Među njima ijedno novorođenče staro tek dva dana, još bez imena, majke Ružice Đurić i oca Pere.

115. Zgrada osnovne škole, Dvor na Uni. Mučilište i gubilište Srba, april i maj 1941.

116. Šuma Rastovača, Dvor na Uni. 27. augusta 1942. godine ustaše ubile 25 Srba iz sela Ostojića i Žirovca.

117. Gornje Taborište, Bučica, Vrginmost. 31. jula 1941. godine ustaše zaklale 188 Srba. S mjesta pokolja pobjegao Lazo Stanojević.

118. Selo Trojvrh, Plaški. 7. augusta 1941. godine ustaše ubile macolama i noževima 30 Srba.

119. Vajin Vrh, Josipdol, Plaški. 7/8. augusta 1941. godine ustaše zaklale 12 Srba.

120. Selo Janja Gora, Plaški. 27. februara 1945. godine ustaše masakrirale 25 srpskih seljaka.

121. Bosnićev podrum, Ogulin, ustaše mučile i masakrirale Srbe Ogulina i vlasnika kuće jun, jul i august 1941. godine.

LIKA:
122. Kaznionica Okružnog suda u Gospiću, Zbirni ustaški logor 1941. do sredine 1945. godine. Mučilište i gubilište Srba.

123. Ustaški logor Jadovno na Velebitu. Masovno mučilište i gubilište Srba i Židova 1941. godine.

124. Ustaški logor Slana na otoku Pagu. Masovno mučilište i gubilište Srba i Židova 1941. godine.

125. Ustaški logor Metajna, na otoku Pagu. Masovno mučilište i gubilište Srba i Židova 1941. godine.

126. Ustaški logor "Ovčara", Maksimovićeve štale u Gospiću. Masovno mučilište i gubilište Srba 1941. godine.

127. Ustaški logor Stupačinovo, Baške Oštarije, Gospić, Velebit. Mučilište i gubilište Srba 1941. godine.

128. Ograđeni prostor bodljikavom žicom na željezničkoj stanici u Gospiću (logor), mučilište Srba i Židova.

129. Srpska pravoslavna crkva Svetog Arhangela u Sibuljini (Velebitsko podgorje). 8. augusta 1941. ustaše noževima i macolama usmrtile 66 izbjeglica, srpskih seljaka iz Divosela i Čitluka.

130. Uvala Kruškovače pod Velebitom, 5. augusta 1941. ustaše usmrtile noževima 256 srpskih izbjeglica iz sela Divosela, Čitluka i Oranica.

131. Divoselo, Gospić. 5. augusta 1941. Ustaše zaklale i spalile 17 Srba.

132. Selo Čitluk, Gospić. 5. augusta 1941. godine ustaše poklale 48 srpskih seljaka.

133. Selo Lipe, Gospić. Sredinom 1941. ustaše ubile 49 Srba.

134. Selo Bogdanić, Smiljan, Gospić. Ustaše noževima i macolama masakrirale 103 srpska civila, 2. augusta 1941. godine.

135. Smiljansko Polje (Pavlinov stan), Gospić. Ustaše zaklale i spalile 70 srpskih seljaka 3. augusta 1941. godine.

136. Smiljansko Polje, Gospić (Dudina kuća). 4. augusta 1941. godine ustaše zaklale i spalile 18 Srba.

137. Smiljansko Polje, Gospić. 10. augusta 1941. godine ustaše žive spalile 32 srpska seljaka iz zaseoka Selište.

138. Selo Zablate, Smiljan, Gospić. 2. augusta 1941. ustaše zaklale i spalile 62 srpska civila u kući Milkana Katića, Petra Lemajića i drugima.

139. Široka Kula - Klenovac, Lički Osik, 1. do 8. augusta 1941. godine ustaše zaklale 222 muškarca, žene i djece i većinu spalile u njihovim kućama.

140. Selo Medak, Gospić. Ustaše 5. novembra 1944. pobile i spalile 40 srpskih seljaka.

141. Vrebačka Staza, Lički Osik. Ustaše su 3. augusta 1941. masakrirale 75 srpskih civila iz sela Ostrvice.

142. Ostrvica, Lički Osik. 2. i 4. augusta 1941. godine ustaše zaklale 25 Srba, žena, muškaraca i njihove djece.

143. Ostrvica, Lički Osik. 15. augusta 1941. godine, ustaše u civilu, pobile 81 srpskog seljaka iz sela Ostrvica, Široke Kule, Čukovca, Kuzmanovače i Barleta.

144. Čekretske bare, Široka Kula. 2. augusta 1941. godine, na Svetog Iliju, ustaše su srpske civile koji su došli na njihovzahtjev na pokrst iz Kukin Dola, poklale i to porodice: Đure Račića, Mane Račića Maniše, Mane Rakića i nekoliko drugih.

145. Srpsko pravoslavno groblje u Dubokom, istočno od sela Duboko, Perušić. 2. augusta 1941. godine, na Svetog Iliju, ustaše masakrirale 87 srpskih seljaka, od kojih 43 djeteta.

146. Dolina u selu Pejnovići zvana "Dolina smrti". 6. augusta 1941. godine ustaše ubile 51 Srbina od kojih 37 ženskih i 14 muških.

147. Šuma Obijaj - Obljajac, Kosinj. 7. i 8. augusta 1941. godine ustaše ubile 47 Srba: 37 ženskih i 10 muških iz sela Krša i sela Mlakve.

148. Šuma Zelenkovac, u Mlakvi. Ustaše 1. januara 1942. ubile 11 Srba.

149. Dolina Litica na Vjencu - Krš. 7. augusta 1941. ustaše ubile 6 Srba muškaraca.

150. Šuma Imovina, kod Metka, Gospić, jula 1941. godine ustaše masakrirale 40 srpskih seljaka.

151. Selo Smiljan (rodno selo Nikole Tesle). 1. augusta 1941. godine ustaše poklale 66 muškaraca, žena i djece i spalile u njihovim kućama pod vodstvom Rude Ritza (učitelj, zlikovac, komandant ustaškog logora Jadovno na Velebitu), Adžije Jose i Dragana Devčića.

152. Selo Mlakva, Kosinj. 6. augusta 1941. godine ustaše poklale i spalile 286 Srba, muškaraca, žena i njihove djece. Mnogi su živi spaljeni u kući Jove Glumičica i drugim njihovim kućama u selu.

153. Ledenice na Kršu. 26. jula 1941. godine ustaše poklale porodicu Paripović Mile od 8 članova, te suprugu i dijete Paripović Dane.

154. Konjsko Brdo, Perušić, 15. jula 1941. godine ustaše zaklale 47 Srba.

155. Janjačka Kosa, Perušić, 17. jula 1941. godine ustaše ubile 42 Srbina.

156. Križanovo Brdo, Perušić, 20. jula 1941. godine ustaše ubile 42 Srbina.

157. Duliba, Perušić. U kući Munjas Petra ustaše poklale i spalile 15. juna 1944. godine 21 Srbina: 15 muških i 6 ženskih.

158. Docina Draga - Brujići, Donji Kosinj. U kući Mile Paripovića Kokina ustaše 10. decembra 1944. zaklale i spalile 49 Srba: 31 ženu i 18 muškaraca.

159. Staza i Dolac, Rastovača, nedaleko "Doline smrti". Jula 1944. ustaše zaklale 47 srpskih seljaka.

160. Selo Kuzmanovača, pokraj Široke Kule. Pod vodstvom zločinca Jurice Frkovića i Stjepana Oreškovića ustaše su ubile 160 srpskih civila, augusta 1941. godine.

161. Gospić, 15. februara 1945. godine na električne i telefonske stubove u Bilajskoj ulici ustaše objesile 10 Srba.

162. Smiljan (rodno selo Nikole Tesle) Gospić. Ustaše 5. marta

1945. godine objesile 30 Srba na putokaze i okolno drveće na raskrsnici puteva u Smiljanu. Dovele ih ustaše iz zatvora, kaznionice Okružnog suda, prije samog oslobođenja Gospića. Masovna grobnica na mjestu gdje je izvršen zločin. Obilježje ovo kao i druga porušeno godine 1991.

163. Selo Suvaja, Donji Lapac. Ustaše su 1. jula 1941. godine ubile
i nožem usmrtile 243 srpska civila od kojih 118 djece, 75 žena i 50 muškaraca.

164. Selo Bubanj, Donji Lapac. 3. jula 1941. godine ustaše zaklale 182 srpska civila od kojih 35 djece.

165. Dobroselo, Donji Lapac, 3. jula 1941. godine ustaše ubile i spalile u njihovim kućama 38 Srba: muškaraca, žena i djece.

166. Selo Bubanj, Donji Lapac, ustaše masakrirale 3. jula 1941. godine 64 srpska seljaka iz sela Doljani.

167. Selo Osredci, Srb 2/3. jula 1941. godine ustaše zaklale 25 Srba.

168. Doljanski Bubanj, Donji Lapac, 3. jula 1941. godine ustaše zaklale 13 Srpkinja, šestero njihove djece i jednog starca.

169. Draga, zvana Kečetina, 2. jula 1941. godine ustaše zaklale 32 srpska seljaka iz sela Osredaka.

170. Zatvor u Boričevcu, Donji Lapac. Mučilište i gubilište srpskog življa.

171. Zgrada osnovne škole, Donji Lapac, u podrumu mučilište i gubilište srpskog stanovništva od 19. juna do sredine jula 1941.

172. Selo Bubanj, Donji Lapac, 12. jula 1941. godine, ustaše mučile, silovale i zaklale 12 srpskih djevojaka.

173. Veliki magazin, Korenica. Mučilište 118 Srba iz Korenice i okolnih naselja. Srušen poslije rata.

174. Sudska zgrada, Korenica. Mučilište i gubilište Srba, jul 1941.

175. Selo Bunić i Korenica. U julu 1941. godine ustaše poklale i zapalile u kućama 64 Srbina: muškarce, žene i djecu. Potpuno nestale porodice: Hinići, Karani, Miljkovići, Panjkovići, Kneževići, Serdari, Zaklani, Žakule. Samo Begovića ustaše zaklale i u kući spalile 29.

176. Zgrada žandarmerijske stanice u Buniću, Korenica. Ustaše mučile i masakrirale u podrumima 26. jula 1941. godine 80 Srba, muškaraca, žena i djece.

177. Srpsko pravoslavno groblje u Buniću, kod Korenice. U julu i augustu 1941. godine ustaše poklale više desetaka srpskog življa.

178. Srpska pravoslavna crkva u Ličkom Petrovom Selu, mučilište i stratište srpskog stanovništva ovog i okolnih srpskih zaselaka.

179. Ljubovo, između Korenice i Gospića, mučilište i gubilište srpskog naroda 3. augusta 1941. godine.

180. Selo Debelo Brdo, Korenica. Ustaše 28. marta 1942. godine pobile i spalile srpske seljake koje su zatekle u selu.

181. Plitvice, Korenica. Ustaše zaklale 16 Srba: žene, muškarce i djecu.

182. Zavalje kod Bihaća. Masovne grobnice srpskog stanovništva 1941. i 2. septembra 1942. godine.

183. Selo Mekinjar, Podlapača. 15. februara 1943. godine ustaše poklale i spalile u kućama i štalama 32 Srpkinje s djecom.

184. Svračkovo Selo, Podlapača. Ustaše zaklale i spalile 18. juna 1944.41 Srbina: žene, muškarce i djecu.

185. Selo Trnovac, na Dumanu, Korenica. Ustaše su 4. marta 1945.
godine masakrirale 33 srpska seljaka.

186. Selo Homoljac, Korenica. Ustaše su 14. marta 1945. ubile i spalile u kućama 47 srpskih civila.

187. Selo Kalebovac, Korenica 17. i 18. marta 1945. godine ustaše su poklale i spalile u kućama i sjenicama 40 Srba prezimena: Funduk, Orlić, Vukadinović i Veinović.

188. Selo Jošan, Udbina. Ustaše su 18. septembra 1942. godine poklale i većinu spalile u kućama, stajama i sjenicama, 289 srpskih žitelja sela i po drugi puta 29. septembra iste godine 49 srpskih seljaka. Ukupno 338 civilnih lica. Nekoliko djevojaka i njihovih majki su ustaše povezale žicom oko stogova sijena, silovale pa zapalile.

189. Srpsko pravoslavno groblje kod Udbine. Ustaše zaklale 2. augusta 1941. godine 12 Srba muškaraca.

190. Dolina u Pločanskom klancu, Udbina. Prvog augusta 1941. godine ustaše zaklale nekoliko desetaka Srba iz okolnih zaselaka od kojih samo iz sela Komića 20.

191. Brdo Sinjal, kod Švice. Ustaše su 3. augusta 1941. godine masakrirale nekoliko desetaka srpskih seljaka iz sela Gorici i sela Švice.

192. Selo Komić, Udbina. 14. decembra 1942. godine ustaše su od
ukupno 49 srpskih mještana pohvatale i zaklale 25 muškaraca, žena i djece.

193. Selo Visuć, Udbina. Ustaše su 3. decembra 1942. godine od ukupno 125 stanovnika poklale i spalile njih 62.

194. Duman, skrovita dolina u srcu Velebita. 25/26. jula 1941. godine ustaše su u dvorištu kuće Đure Marčetića Vugonje zaklale 48 Srba.

195. Briješće, Gračac, 200 metara od kuće Đure Marčetića, trgovca, sredinom jula 1941. godine ustaše su u jednoj dolini - rupi masakrirale 130 srpskih civila, muškaraca, žena i djece.

196. Gornja Ploča, Lovinac. 31. jula 1941. godine ustaše poklale i spalile 80 srpskih seljaka.

197. Krivak, kod Sv. Roka. Ustaše su 29. jula 1941. godine ubile i masakrirale 57 srpskih civila.

198. Selo Vodoteč, Otočac. 12. novembra 1944. ustaše su pobile i spalile 128 Srba: žena, muškaraca i djece.

199. Zaselak Brakusova Draga, između Zalužnice i Vrhovina. 12. juna 1944. godine ustaše su poklale i spalile u kućama 57 srpskih seljaka od kojih 33 djeteta. Zaselak je ostao pust. Sve opljačkano i selo spaljeno.

200. Ispod Gradine u Raduču ustaše su 11. juna 1941. godine ubile krampovima i noževima 17 Srba muškaraca.

201. Njive u selu Gnjatovići, Lovinac, Gračac, postale su groblje pobijenih Srba. Ustaše su 29. jula i 2. augusta 1941. godine od ukupno 150 stanovnika poklale 125. Selo životom zapustjelo. U nepopaljene kuće ubijenih Srba ustaše uselili Hrvate iz Rudopolja, Jasenova i Golica.

Monday the 23rd. UG Jastrebarsko1942